"Maj der Jagers bd R. van den Dikkenberg Bsc Secretaris NOV Afdeling OOST"

Uitnodiging Afdelingsvergadering Afdeling Oost

Geacht NOV-lid van de Afdeling Oost,

Afhankelijk van de situatie m.b.t. de COVID-19 maatregelen is het bestuur van de NOV Afdeling OOST voornemens om de Algemene Vergadering (AV) voor de afdelingsleden over het jaar 20120 te houden. Ik nodig u hierbij uit om deel te nemen onder vermelding dat het aantal fysiek aanwezige deelnemers beperkt zal zijn tot 20 personen. De overige leden (op volgorde van aanmelding) kunnen gebruik maken van een livestream.

Eenieder die zich aanmeldt ontvangt een bevestiging voor zijn/haar fysieke aanwezigheid of een link voor de livestream.

Datum:

Dinsdag 25 mei 2021.

Locatie:   

Bernhardkazerne, Barchman Wuijtierslaan 198, 3818 LN Amersfoort, in de Waterloozaal van de Historische Collectie Nederlandse Cavalerie (Cavaleriemuseum).

Tijdbalk:  

10.00 – 10.30 uur – Ontvangst, koffie met cake.

10.30 – 12.30 uur – AV.

12.30 – 13.30 uur – Mogelijkheid voor een lunch (op kosten van de Afdeling OOST).

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag Ledenvergadering OOST 2019
 4. Verslag activiteiten OOST 2020
 5. Bestuurssamenstelling NOV Afdeling OOST:
 • Voorzitter lkol bd Van Harmelen (herkiesbaar), secretaris maj bd Van den Dikkenberg (herkiesbaar) en penningmeester maj bd Lok (herkiesbaar).
 • Adviseurs: lkol bd Schoemaker en maj bd Van Geet.
 • Het bestuur van de Afdeling OOST roept actief dienende officieren op het bestuur van de Afdeling te komen versterken.
 1. Financieel verslag NOV 2019
 2. Staat van de Vereniging
 3. Afvaardiging naar de Algemene Ledenvergadering van de NOV op donderdag 10 juni 2021
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van de vergadering

 

De reis is op eigen gelegenheid en kan niet worden gedeclareerd. Opgave van deelname vóór dinsdag 18 mei 2021 en indien u deelneemt, bij uw opgave: naam (met voorletters), rang en of u wel of niet gebruik wenst te maken van de lunch.

 

Voor hen die geen Defensiepas hebben: melden bij de portiersloge van de Bernhardkazerne. Na legitimatie krijgt U daar een bezoekerspas uitgereikt. U dient rekening te houden met een wacht- en verwerkingstijd.

 

Uw aanmelding (digitaal) voor deelname aan de vergadering:

 • vd.Dikkenberg@mindef.nl.
 • Telefonische bereikbaarheid: R. van den Dikkenberg (secretaris) 06-50816780.

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

Maj der Jagers bd R. van den Dikkenberg Bsc

Secretaris NOV Afdeling OOST