De leden hebben gesproken

De leden hebben gesproken

90,84 % van de respondenten vond dat de GOV|MHB, moest instemmen met het voorliggende   onderhandelaarsresultaat. Dat kwam in grote lijnen overeen met wat de andere bonden bij hun leden ook hadden vastgesteld. En dus kon er op 7-7-2022, een arbeidsvoorwaarden akkoord worden getekend: zie hier

Digitale ledenraadpleging

Na lang onderhandelen over een nieuwe AVW-overeenkomst was er begin juni een onderhandelaarsresultaat AVW tot stand gekomen. Dit resultaat is aan de leden voorgelegd. Op vele plekken zijn voorlichtingen gehouden, samen met de andere bonden en defensie, of alleen door resp. de KVMO en/of de NOV, deels fysiek, deels virtueel.

Tegelijkertijd werd samen met de KVMO, de KVNRO en de vereniging GOV een digitale ledenraadpleging uitgezet, waarin de leden konden aangeven of de GOV|MHB met of tegen dit voorstel moest instemmen. Ook was de mogelijkheid om neutraal te stemmen.

De resultaten van deze raadpleging bepaalden op welke wijze de GOV|MHB zou gaan stemmen op het SOD van 7 juli.

Resultaat ledenraadpleging

In totaal werden er 1812 geldige stemmen uitgebracht Hiervan gaf een ruime meerderheid, 90,45% (n 1639) aan in te willen stemmen met het onderhandelaarsresultaat. Tegen stemmen wilde 4,36 % (n 79) van de respondenten, terwijl 5,19 % (n94) zich van stemming onthield. (N.B. door afronding kunnen zich kleine verschillen voordoen).

Kijken we naar de 982 NOV-stemmen dan koos 90,84 % (892) om in te stemmen met het resultaat, 3.7 % (36) tegen en 5,50 % (54) onthield zich van stemmen.

Kijken we naar de categorieën dan werden 60 % van de stemmen uitgebracht door actiefdienende officieren, 15 % door ugm-ers, 18% door gepensioneerde leden, 5% door reservisten en 2% door burgerleden.

Alleen bij de gepensioneerde leden week de uitslag significant af van de generieke uitslag. 78% van deze leden stemden voor instemmen, 3% tegen en 19% onthoudingen.