Met het deltaplan geeft de GOV|MHB haar visie voor een goed uitgeruste krijgsmacht.

Defensie staat, zoals de Algemene Rekenkamer in haar rapport heeft aangegeven, al enige tijd op instorten en er is bij lange na niet genoeg geld beschikbaar om het huidige materieel de komende jaren adequaat te vervangen. Het is de hoogste tijd voor een meerjarig, kabinetsperiode overstijgend, financieel reddingsplan voor Defensie.

U kunt het Deltaplan hier lezen en indien gewenst downloaden.