Officierenverenigingen steunen minister onder voorwaarden

Minister Hennis gaat voor 2 miljard euro extra, maar 2% BBP is noodzakelijk.
Zaterdag 19 maart heeft Minister Hennis in het programma Kamerbreed ferme taal gesproken. Ze gaat in onderhandeling met Minister Dijsselbloem voor twee miljard euro extra voor Defensie. Hennis wil toe naar het gemiddelde budget van de Europese NAVO-landen van 1,43% van het BBP. De Gezamenlijke Officierenverenigingen zijn hier blij mee en ondersteunen dit. Maar dit mag slechts een tussenstap zijn en niet een eindpunt. Het budget moet uiteindelijk naar 2% van het BBP, de NAVO-norm, die minister-president Rutte in 2014 heeft beloofd na te streven. Alleen zo komt onze krijgsmacht echt weer uit het moeras.

Het is mooi dat minister Hennis in haar laatste jaar als boegbeeld van defensie niet rustig wil uitdrijven, of in wielertermen, rustig wil uitbollen. Ze kent de deplorabele toestand van de huidige krijgsmacht en wil zich tot het laatst inzetten om defensie in een positieve spiraal achter te laten. Dat siert haar. Ondanks haar successen met kleine budgetverhogingen, ziet zij dat haar herstelplan, het zogenaamde meerjarig perspectief, niet echt van de grond komt. Er moet nu echt geld bij. De verslechterde veiligheidssituatie, maar met name ook de hopeloze financiële toestand van het departement vragen hierom.

Nederland besteedt al jaren veel minder aan defensie dan de afgesproken 2% van het BBP. Met 1,13 in 2016 Zitten we zelfs dik onder het gemiddelde van de Europese NAVO-landen van 1,43%. De minister heeft dit percentage nu als doel gesteld. De officierenverenigingen vinden dit een prima streven, maar dan meer als tussenstap. Als volgende stap zien wij een percentage van 1,6% dat bijvoorbeeld ook genoemd wordt door de Adviesraad Internationale Vraagstukken en 38 oud-politici en deskundigen met hun oproep in 2015. Slechts dan zal defensie ook toe komen aan vervanging van de huidige schepen, voertuigen en vliegtuigen. Voor echte versterking moet er doorgegroeid worden naar 2%.

 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  20141,15   1,17   1,09   1,07   1,18   1,30   1,25   1,21   1,23     1,06

Bron: Kamerbrief Ministerie van Financiën, 14 januari 2016, Langetijdsreeksen Defensie-uitgaven

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU heeft minister Hennis aangegeven dat het “geen woorden maar daden” moeten zijn.  De NAVO heeft zich al kritisch uitgelaten over de Nederlandse defensie inspanningen. Wil minister-president Rutte voorkomen dat hij op de komende NAVO-top in Warschau niet meer serieus wordt genomen, dan kan hij het voornemen van minister Hennis om voor de begroting van 2017 een substantiële verhoging van het defensiebudget te bevechten, maar beter steunen. De NAVO leiders in Brussel zijn niet gek. Ondanks enkele verhogingen van het Defensiebudget in de afgelopen drie jaar, gaat het budget door doorwerking van de enorme bezuinigingen uit 2011 nog steeds nauwelijks omhoog en in 2020 weer naar beneden.

                               2016       2017      2018      2019      2020Totaal                   8234       8416      8434       8449    8395

Bron: Rijksbegroting 2016 – Defensie. Bedragen x € 1mln.

 

Minister Hennis noemde zaterdag de bezuinigen van 2011 onder Rutte-1 onverantwoord. Ook verschillende Kamerleden hebben zich bij de officierenverenigingen al verontschuldigd voor hun steun destijds aan deze kaalslag. Het leidde er toe dat Nederland zijn tanks heeft verkocht, nieuwe kanonnen in de mottenballen heeft staan en een ongebruikt vliegtuig moest laten slopen.  Duizenden mensen moesten worden ontslagen en met hen vertrok onvervangbare kennis en ervaring. Dit moet zo snel mogelijk worden hersteld. De GOV zal de minister steunen om financiële mannen uit het Kabinet Rutte de veiligheidspiegel voor te houden.

De GOV|MHB is een federatie van officierenverenigingen met 10.000 leden van Marine-, Landmacht-, Luchtmacht- en Reserveofficieren. De GOV heeft naast het behartigen van de belangen van de leden als tweede hoofddoelstelling het in standhouden van een voor haar taken berekende defensieorganisatie. http://www.prodef.nl/gov-mhb/over-de-gov-mhb.html