• 13 May

  Herstart formeel overleg tussen Defensie en vakbonden

  Lees verder
 • 17 February

  Overleg loongebouw en toelages gestart

  Lees verder
 • 27 August

  (Na)betalingen Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020: Zo zit het!

  In het op 30 juli 2019 ondertekende arbeidsvoorwaardenakkoord staan verschillende inkomensmutaties. Sommige werken terug. Anderen liggen in de toekomst. De afgelopen maand (augustus 2019) betaalde...
  Lees verder
 • 15 July

  “Behoudschaamte”?

  Loongebouw versus behoud en werving...
  Lees verder
 • 20 June

  Eén cao maakt nog geen lente

  Zoals in zoveel Europese landen is ook in Nederland Defensie de afgelopen dertig jaar door een diep (financieel) dal gegaan. Inmiddels, en mede onder druk...
  Lees verder
 • 17 June

  Departement versus krijgsmacht

  Er is geen commandant te vinden die bewust een deel van zijn personeel benadeelt. Die bewust in zijn eenheid een scheiding aanbrengt; een deel bevoordeelt...
  Lees verder
 • 11 June

  “Goudgerand” versus functiewaardering

  In de onderhandelingen voel je telkenmale dat op de achtergrond de overtuiging meespeelt dat militairen “goudgerande” arbeidsvoorwaarden hebben. En eigenlijk kun je hiertegen maar één...
  Lees verder
 • 20 May

  De nieren worden beproefd!!!

  De onderhandelingen over een AVW-akkoord zijn opgeschort of zitten ze juist in een stroomversnelling. Op 23 april werd het overleg opgeschort en het vertrouwen in...
  Lees verder
 • 13 May

  Ons loongebouw staat op drijfzand

  Lees verder
 • 11 May

  Arbeidsvoorwaarden

  Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV...
  Lees verder
 • 11 May

  Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht on Tour

  Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
  Lees verder
 • 10 May

  Pensioenen

  Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV...
  Lees verder
 • 09 May

  Centrales maken gezamenlijke CAO inzet bekend

  Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO inzet afgestemd en...
  Lees verder
 • 06 May

  Deze CAO is slechts een tussengelegen aanvalsdoel!

  Overal waar ik in de organisatie kom gaat het over arbeidsvoorwaarden en specifiek over de CAO. En die is ook belangrijk. Het gaat om het...
  Lees verder
 • 05 May

  Met zulke arbeidsvoorwaarden wil niemand dienen in het Nederlands leger

  In de onlangs ingediende initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, pleit zij ervoor dat de...
  Lees verder
 • 02 May

  Verslag van het overleg met Defensie is klaar. Oordeelt u zelf.

  Op 16 april jl. gaven de bonden al aan dat de inzet van Defensie teleurstellend was. Volstrekt onvoldoende was om zicht te houden op het...
  Lees verder
 • 30 April

  Het ontbreekt aan waardering en perspectief

  Zoals ik een hoge Defensie functionaris afgelopen vrijdag hoorde verzuchten, ‘onder elke tegel die je optilt ligt ellende’. En dat is waar!25 jaar van bezuinigingen,...
  Lees verder
 • 24 April

  Staatssecretaris geeft geen openheid over eigen inzet

  Tijdens het SOD van 24 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd de inzet die zij gedaan heeft tijdens de onderhandelingen openbaar te maken. Ook...
  Lees verder
 • 16 April

  Inzet Defensie stelt teleur…

  Ook in de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Zoals wij eerder aangegeven hebben zou 16 april alles op tafel liggen, waaronder de...
  Lees verder
 • 15 April

  Onze arbeidsvoorwaarden deugen niet!

  In de vele contacten die ik elke week heb met mensen uit de organisatie staan AVW’n op dit moment met stip op één, overigens van...
  Lees verder
 • 10 April

  Update arbeidsvoorwaardenoverleg Defensiepersoneel 

  Onderhandelaars van de vakbonden en Defensie spraken dinsdag 9 april 2019 verder in de werkgroep arbeidsvoorwaarden. De afgelopen weken is gesproken over diverse onderwerpen, zoals:...
  Lees verder
 • 08 April

  Arbeidsvoorwaarden het kritieke pad voor de wederopstanding van defensie!

  Zoals al eerder aangegeven zakt de vulling van de defensieorganisatie gestaag. Om de zaken nog enigszins drijvende te kunnen houden huurt men burgers of ex...
  Lees verder
 • 01 April

  Het zit op arbeidsvoorwaardelijk gebied fundamenteel fout bij Defensie

  Elke dag staat er wel in de krant dat personeel moeilijk geworven kan worden. De ene dag is het personeel voor onderwijs, de andere keer...
  Lees verder
 • 27 March

  CAO Onderhandelingen gaan door zonder de CCOOP

  De vertegenwoordigers van de ACOP, het AC, de CMHF en Defensie hebben kennisgenomen van het feit dat de CCOOP heeft besloten om niet meer deel...
  Lees verder
 • 16 March

  Kort geding tegen Defensie

  Terwijl overal in het land actie wordt gevoerd en wordt gestaakt gaan wij, net als alle andere bonden in de veiligheidssector, op 18 maart 2019...
  Lees verder
 • 13 March

  D&K on tour

  Auteur: lkol b.d. F.A. Ebbelaar, secretaris van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht...
  Lees verder
 • 04 March

  Pensioencursus veiligheidssectoren op 18 maart in Den Haag

  Lees verder
 • 25 February

  Pensioencursus 18 maart, terecht of onterecht??

  Lees verder
 • 18 February

  Turbulente tijden

  De afgelopen week werd in mijn beleving, op twee manieren gedomineerd, enerzijds door de acties van de bonden over de pensioenplannen van het kabinet en...
  Lees verder
 • 04 February

  2019: Het jaar van de arbeidsvoorwaardelijke reuzenstappen?

  Het zal weinigen zijn ontgaan dat het defensiepersoneel de aangeboden arbeidsvoorwaarden breed heeft afgewezen. Voor de zoveelste keer was er sprake van een heilig moeten...
  Lees verder
 • 21 January

  Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen, waar gaat het over?

  Een aantal mensen schoot mij afgelopen week aan met de vraag; waarover gaat het op dit moment in arbeidsvoorwaardenland. In 4 punten het antwoord en...
  Lees verder
 • 14 January

  Is onderhandelen een archaïsch proces?!

  Defensie heeft als enige overheidssector nog geen CAO, dat is op zich al heel apart. Wij zijn, naar mijn stellige overtuiging, immers de minst moeilijke...
  Lees verder
 • 29 December

  Militaire luchtverkeersleiders

  In oktober jl. begon het overleg over de arbeidsvoorwaarden, het nieuwe loongebouw, toelages, bindingspremies en somscores. Het overleg moet op 31 december as. zijn afgerond....
  Lees verder
 • 28 December

  Nationaal pensioenakkoord

  Lees verder
 • 29 November

  ACTIE: Ik sta stil bij Defensie

  In de vroege ochtend van woensdag 21 november jl. is het overleg tussen de staatssecretaris van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel opgeschort. Naar aanleiding...
  Lees verder
 • 26 November

  Reactie CMHF op het bericht van Defensie

  Kort na het opschorten van het overleg tussen Defensie en de bonden kwamen beide partijen met hun eigen communicatie over hetgeen in het overleg is...
  Lees verder
 • 14 November

  Nog geen uitkomst overleg met Defensie

  Defensie en de bonden zaten op 12 november voor het eerst sinds het afwijzen van het onderhandelingsresultaat weer met elkaar om tafel. Onderwerp van gesprek...
  Lees verder
 • 12 November

  Is Bauer een bouwer?

  kol b.d. Charlef Brantz...
  Lees verder
 • 12 November

  Vliegers in gesprek met de GOV|MHB

  In oktober begon het overleg over de arbeidsvoorwaarden, het nieuwe loongebouw, toelages, bindingspremies en somscores. Het overleg moet op 31-12-2018 zijn afgerond. Binnen de GOV|MHB...
  Lees verder
 • 12 November

  De NOV als vakbond en beroepsvereniging aan de bak

  Lees verder
 • 30 October

  Investeren in mensen

  Lees verder
 • 29 October

  Behoud versus werving part 2

  Vorige week ben ik gestart met een drieluik over behoud versus werving. En met name waarom het zwaartepunt op behoud moet liggen. Zoals vorige...
  Lees verder
 • 14 October

  Artsen en tandartsen in gesprek met de GOV|MHB

  Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, duovoorzitter GOV/MHB en voorzitter NOV en lkol-arts E.J. Hertenberg, vertegenwoordiger belangengroep artsen, tandartsen en apothekers van de NOV...
  Lees verder
 • 14 October

  Loon- en functiegebouw Defensie

  Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV ...
  Lees verder
 • 14 October

  Bezoek aan het Korps Commandotroepen

  Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, duovoorzitter GOV|MHB en voorzitter NOV...
  Lees verder
 • 23 September

  Repareren

  Bij het vorige kabinet is er al uitgebreid gesproken over het “Repareren van Defensie”. En steevast werd er daar gesproken over extra geld en vervolgens...
  Lees verder
 • 10 September

  Ratio versus emotie

  Het is geen geheim dat de voorlichtingen over het arbeidsvoorwaardenresultaat eufemistisch gesteld, moeizaam verlopen. Er is veel woede en weerstand. Een deel van deze onvrede...
  Lees verder
 • 03 September

  Wat gebeurt er met uw pensioenperspectief?

  In het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden is de overgang van de eindloonregeling naar een defensiespecifieke middelloonregeling overeengekomen. Aanpassingen van het opbouwpercentage, de franchise (het deel van het...
  Lees verder
 • 03 September

  De mentale factor en het arbeidsvoorwaarden resultaat!

  De voorlichtingen van de bonden over het onderhandelaarsresultaat zijn gestart. De HDP gaat, als ik goed geïnformeerd ben, de komende week het land in om...
  Lees verder
 • 21 July

  Perspectief

  Lees verder
 • 13 July

  Defensie en bonden bereiken een principe-onderhandelingsresultaat

  Defensie en de vier centrales voor Defensiepersoneel hebben vannacht principe-afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over afspraken met betrekking tot een AV-akkoord en een nieuwe...
  Lees verder
 • 08 June

  Start onderhandelingen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensiepersoneel

  Defensie en de bonden zijn op 7 juni jl. gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober...
  Lees verder
 • 11 April

  Minister heeft nog steeds geen volwaardig mandaat voor start onderhand

  Op 10 april 2018 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) in de sector Defensie tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) met de...
  Lees verder
 • 03 April

  Van eindloon- naar middelloonpensioen

  Afgelopen week heeft de defensienota het licht gezien. Vervolgens zijn een veelheid aan brieven naar de Kamer gestuurd. De moraal van het verhaal is, deze...
  Lees verder
 • 05 February

  Militair discours, contact met leden en potentiële leden

  Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om als voorzitter van de NOV de zwaartepunten, de richting aan te geven. Hoe en...
  Lees verder
 • 31 December

  Van de voorzitter

  Perspectief? Arbeidsvoorwaarden, AOW-gat en pensioenen...
  Lees verder
 • 24 November

  Arbeidsvoorwaardenakkoord getekend

  Vandaag 24 november 2017 heeft de GOV|MHB in het Sector Overleg Defensie (SOD) de minister van Defensie op de hoogte gesteld van het resultaat van...
  Lees verder
 • 16 November

  In debat met de Commandant

  Ga jij, samen met duovoorzitter van de GOV|MHB, in debat met de Commandant de Strijdkrachten? Dat kan op 1 december aanstaande in Utrecht op de...
  Lees verder
 • 10 November

  Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord

  Deze maand trekt de NOV door het land, om u voor te lichten over het voorliggende onderhandelaarsakkoord. Op onze site kunt u zien waar wij...
  Lees verder
 • 02 November

  Perspectief en vertrouwen, daarmee vul je de organisatie

  Afgelopen vrijdag mocht ik te gast zijn bij de Wapendag van de Kmar. Respect hoe men bezig is zichzelf telkens opnieuw uit te vinden op...
  Lees verder
 • 16 October

  UPDATE: Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat!

  Sociale partners in de sector Defensie bereiken arbeidsvoorwaarden onderhandelaarsresultaat! Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO), waar alle binnen de...
  Lees verder
 • 19 September

  Politiek laat het defensiepersoneel bungelen

  De defensiemedewerkers blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie in het algemeen. Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen...
  Lees verder
 • 12 September

  Defensie bij de vijf beste werkgevers van Nederland?!

  In de gesprekken met de defensie leiding hoor ik meer en meer het geluid dat Defensie zich wil gaan kwalificeren tot een van de vijf...
  Lees verder
 • 01 August

  AOW gat revisited

  Onlangs ontving ik de brief van de minister van Defensie met de ’definitieve regeling’ van het AOW-gat. Kort samengevat: 90% van het probleem wordt opgelost....
  Lees verder
 • 05 July

  Perspectief

  Vorig jaar mocht ik kennismaken met de nieuwe secretaris-generaal (SG) van Defensie, drs. W.J.P. Geerts. In ons gesprek vroeg hij mij wat, vanuit mijn optiek,...
  Lees verder
 • 16 May

  Operatie Zeepkist, mei 2017

  De grootste operationele inzet van NOV leden sinds het einde van de Koude Oorlog, en misschien wel sinds het bestaan van de vereniging. Als u...
  Lees verder
 • 16 May

  Pas op, dit Eindbod arbeidsvoorwaarden slaat harde piketpalen.

  In een gecoördineerde actie heeft het niveau van Defensieonderdeel commandanten stelling genomen in de arbeidsvoorwaardelijke discussie. Dat is bijzonder daar deze commandanten niet over de...
  Lees verder
 • 07 March

  Reorganisaties stilleggen? Het kan niet anders!

  Het afgelopen jaar is er door het arbeidsvoorwaardenoverleg, “de Verkenningen”, de klad gekomen in de reorganisaties. Vervolgens is door het afbreken van de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen,...
  Lees verder
 • 17 February

  Aan de ministers van Defensie en Justitie & Veiligheid

  Vandaag stuurden de voorzitters van de samenwerkende bonden In de Coalitie voor de Veiligheid, waaronder de NOV, een brief aan de Ministers van Veiligheid en...
  Lees verder
 • 26 November

  Eerste Kamerverkiezingen

  Over precies 6 maanden is de lakmoes proef van deze coalitie, van het derde kabinet Rutte. Misschien denkt u dat is nog ver, maar toch...
  Lees verder
 • 14 October

  De verkiezingen in Mali

  het vervolg...
  Lees verder
 • 21 March

  Rampjaren

  Hoeveel artikelen zijn er in de achterliggende twee jaar geschreven over de effecten die de aanhoudende deplorabele toestand van de Russische economie heeft voor de...
  Lees verder
 • 31 December

  Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht: Actief en toch niet blij

  In 2017 vormden de verkiezingen en de formatieperiode voor de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) de twee voornaamste focuspunten. Daar zijn veel inspanningen voor verricht,...
  Lees verder
 • 10 October

  Reactie op het regeerakkoord

  Lees verder
 • 29 June

  Jesse Klaver versus de Russische en Chinese miljarden

  Jesse Klaver van Groen Links (GL) schoof als ‘vierde man’ aan om een kabinet van VVD, CDA en D66 aan een meerderheid te helpen. In...
  Lees verder
 • 17 June

  Brief aan de informateur

  In de afgelopen maanden zijn Noord-Europese landen wederom opgeschrikt door terroristische aanslagen. Ook in Nederland dringt steeds meer het besef door dat het niet de...
  Lees verder
 • 20 April

  Defensie in de verkiezingsprogramma’s

  Op 15 maart a.s. gaat u natuurlijk kiezen. Op welke partij dat zal zijn is de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht-GOV|MHB (eindnoot 1) (in dit artikel...
  Lees verder
 • 13 March

  Asocial politieke partijen en ontbrekend leiderschap

  Ik durf de stelling aan dat de grote problemen van deze tijd zijn veiligheid, immigratie en de daarmee samenhangende politieke- en sociale veiligheid in Nederland...
  Lees verder
 • 07 March

  Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie

  Lees verder
 • 06 March

  De Nederlandse Defensie in de verkiezingsprogramma’s

  Het belang van een stabiele internationale situatie voor Nederland als 9e exportnatie en 16e economie van de wereld hoeft nauwelijks betoog; welvaart en welzijn in...
  Lees verder
 • 20 March

  De Nederlandse krijgsmacht is niet combat ready

  Combat ready oftewel ‘operationeel gereed’ voor het gevecht van verbonden wapens in een grootschalig conflict wordt gemeten aan de hand van de personele gereedstelling (PG),...
  Lees verder
 • 04 February

  Meidenspeech

  = prikken en prikkels = Aan het begin van het nieuwe jaar wordt in Nederland met belangstelling uitgekeken naar de nieuwjaarstoespraak van de hoogste baas....
  Lees verder
 • 16 November

  De GOV reageert op het regeerakkoord

  Lees verder
 • 11 October

  Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid

  Visie en samenhang op het gebied van veiligheid. Daaraan ontbreekt het in het nieuwe regeringsakkoord. Dat stelt de Coalitie voor Veiligheid, waarin de veiligheidsbonden zich...
  Lees verder
 • 10 October

  Reactie op het regeerakkoord

  Lees verder