VUT-equivalente premies gebruikt voor oplossen budgetproblemen

VUT-equivalente premies militairen gebruikt voor oplossen budgetproblemen Defensie

Artikel van de hand van Paul Eijkelenkamp

Beste lezers, in november 2018 heb ik eens opgemerkt dat ik de pen nog eens zou oppakken over de operatie ‘van begrotings- naar kapitaalgedekt militair pensioen’ in 2001. Indertijd ontbrak het me de tijd om daar ook diepgaand onderzoek naar te doen. De tijd ging grotendeels naar de voorbereidingen rond de zaak over de ‘te veel betaalde pensioenpremies’. Die zaak gaat binnenkort van start met het uitbrengen van de dagvaarding. Het zijn momenteel ‘andere tijden’. Ik ben met UGM en ‘geen werk’ is ‘meer tijd’. Lees dit artikel verder op de Prodef site, inclusief een sluitingsbrief: 

https://www.prodef.nl/nieuws/663-vut-equivalente-premies-militairen-gebruikt-voor-oplossen-budgetproblemen-defensie