"Door: Brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen, voorzitter NOV"

Waarom de NOV Roadshow “Employability”?

Maandag komt de Defensienota uit. Ik verwacht dat dit een personeel-zware nota zal worden. Waar de afgelopen jaren in het teken stonden van materieel, reservedelen etc, verwacht ik dat nu met name het personeel vol in de schijnwerpers zal staan.

Heel vaak wordt er gesproken over werving en behoud. Ik denk, op basis van mijn eigen uitgebreide ervaring, dat het absolute zwaartepunt hierbij moet komen te liggen op behoud, behoud en behoud. In de gesprekken die ik gevoerd heb en voer over behoud komen dan een aantal probleempunten naar boven.

Vertrouwen in de organisatie staat hierbij met stip op nummer 1. Dit vertrouwen zal moeten worden terugverdiend. Dat is nog niet zo eenvoudig.

Maar twee andere punten die ik telkens weer hoor zijn, een fase 3 aanstelling en doorstroom/carrièremogelijkheden. De OPCO’s hebben al de mogelijkheden voor een fase 3 aanstelling (aanzienlijk) verruimd. Rest de doorstroom, de carrièremogelijkheden over om het behoud op korte termijn te stimuleren.

Er zat al een aardige stop op de personeelsfles, wij hebben relatief (te) veel mensen in de hogere rangen. Het arbeidsvoorwaardenakkoord heeft het probleem door het ophogen van de pensioenleeftijd nog verder vergroot. Bovendien zien wij dat kolonels en generaals ook langer gaan dienen. Dat betekent dat deze verstopping kan leiden tot een echte showstopper voor behoud.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord is er ook afgesproken dat een grote groep oudere werknemers (6000 werknemers) de keuze krijgt, te blijven of de dienst verlaten. De maatmannen die werden gepresenteerd voor deze groep gaven een financieel euforisch beeld als zij zouden kiezen voor langer doorwerken. Vandaar dat grote groepen inmiddels voor zichzelf al de keuze hebben gemaakt om door te gaan werken. Maar wellicht verschijnen er toch een paar gamechangers aan de horizon.

Maandag wordt allereerst duidelijk of onze bewindslieden al of niet het AOW-gat gaan repareren?

In de praktijk is inmiddels bewezen dat de maatmannen geen goed beeld geven van de werkelijkheid. Bovendien liggen er een aantal discutabele aannames onder deze maatmannen. Die moet u wel kennen en weten om deze in uw besluitvorming mee te nemen. Overigens verliezen de euforische financiële overzichten dan wel hun glans. En meer dan dat?

Daarnaast zijn er ook goede mogelijkheden om ook buiten de Defensie organisatie voor een (partime-) baan te opteren?

De NOV gaat met u de komende weken de discussie aan over al deze punten. Wij gaan u aangeven welke componenten tot het verschil hebben geleid tussen de maatmannen en de persoonlijke berekening zoals die door de financiële voorlichters heeft plaatsgevonden. Bovendien worden u mogelijkheden en kansen op de civiele arbeidsmarkt gepresenteerd en op welke wijze u hiervoor in aanmerking kunt komen. By the way, wij doen dit in het najaar nog een keer.

Als u een goed gefundeerde keuze wilt maken dan is het bezoeken van de NOV Roadshow een aanrader. Overigens iedereen is welkom, ook niet leden en ook onderofficieren.