Carré

241 resultaten
24 november 2019

Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947)

Lees verder
21 juni 2019

Gedragscode Defensie, die geldt toch voor iedereen?

Zoals we allemaal zouden moeten weten is aan het begin van dit jaar een nieuwe Gedragscode Defensie de organisatie binnengeslopen. Sinds 15 februari jongstleden is...
Lees verder
21 juni 2019

Breuklijnen en aanpassingsdecennia

De defensie-organisatie heeft er ongeveer vijf jaar voor nodig om te schakelen naar een nieuwe veiligheidssituatie en moet daarna zichzelf weer uitvinden, ombouwen en oefenen...
Lees verder
20 juni 2019

Eén cao maakt nog geen lente

Zoals in zoveel Europese landen is ook in Nederland Defensie de afgelopen dertig jaar door een diep (financieel) dal gegaan. Inmiddels, en mede onder druk...
Lees verder
11 mei 2019

Arbeidsvoorwaarden

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV...
Lees verder
11 mei 2019

Careergasm-vind de baan die goed voelt

Tekst: kap S.I.M. van der Wal, Hoofd Communicatie NOV...
Lees verder
11 mei 2019

Veiligheid bereik je niet met militairen!

Redactioneel...
Lees verder
10 mei 2019

Pensioenen

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV...
Lees verder
18 maart 2019

Project mijnenbestrijdingsvaartuigen

Belgisch-Nederlandse samenwerking in de praktijk...
Lees verder
18 maart 2019

Oproepen

Lees verder
17 maart 2019

De verkiezingen en onze pensioenen

Als het pensioen ook voor u een verkiezingsadvies waard is!...
Lees verder
17 maart 2019

Eerste Kamerverkiezingen 2019

Defensie, pensioenen en klimaat...
Lees verder
04 februari 2019

Brexit: een bedreiging voor Europese Veiligheid

tekst: maj P.C. Marx ...
Lees verder
03 februari 2019

Het sprookje van Moskou

lkol b.d. Victor Remouchamps en kol b.d. Charlef Brantz...
Lees verder
29 december 2018

NOV-ledenonderzoek

In 2013 heeft de NOV voor de laatste keer een groot ledenonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de vereniging op de belangrijkste deelgebieden. We zijn...
Lees verder
29 december 2018

Militaire luchtverkeersleiders

In oktober jl. begon het overleg over de arbeidsvoorwaarden, het nieuwe loongebouw, toelages, bindingspremies en somscores. Het overleg moet op 31 december as. zijn afgerond....
Lees verder
28 december 2018

Voorspellingen, wat doen we ermee?

In Carré 3-2017 besprak ik het achthonderd pagina’s dikke boek Warning 2020 van Ingo Piepers, voormalig officier van het Korps Mariniers (in 1995 was hij...
Lees verder
28 december 2018

Van nota naar nota

Terugblik op het beroepsverenigingsjaar 2018...
Lees verder
14 november 2018

Playing to your strengths

Vooraankondiging ...
Lees verder
13 november 2018

Hongarije, van Warschau Pact naar NAVO

Tekst: kol b.d. mr. J.F. Bakker; defensie-attaché in Boedapest, Wenen en Ljubljana, 1997 - 2000...
Lees verder
12 november 2018

Is Bauer een bouwer?

kol b.d. Charlef Brantz...
Lees verder
14 oktober 2018

Prikken en prikkels: Nieuws

Nieuws: bericht over iets dat kortgeleden is gebeurd (Prisma woordenboek Nederlands)...
Lees verder
14 oktober 2018

Loon- en functiegebouw Defensie

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV ...
Lees verder
13 oktober 2018

NAVO-examen

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen...
Lees verder
13 oktober 2018

Hoe dan?

Tekst: cmdre b.d. Don Nagel...
Lees verder
06 augustus 2018

Vierkant beschouwd: Europese zomer

Redactioneel...
Lees verder
22 juli 2018

De Koreaanse Oorlog

Lees verder
21 juli 2018

Perspectief

Lees verder
18 juni 2018

Halabja

Lees verder
18 juni 2018

Zicht op gereedheid

De kabinetsreactie op het IBO-rapport...
Lees verder
18 juni 2018

Personeel, de grondslag onder Defensie

Lees verder
18 juni 2018

De Defensienota 2018

Lees verder
28 mei 2018

Vierkant Beschouwd: VN-vredesoperaties in Afrika, dweilen met de kraan open?

Het zou u zomaar kunnen zijn ontgaan, maar Nederland was op 1 maart voorzitter van de VN Veiligheidsraad geworden. De Veiligheidsraad bestaat uit vijf permanente...
Lees verder
25 mei 2018

VIO-symposium innovatie, deel 1

Op 18 januari jl. heeft er op de Oranjekazerne te Schaarsbergen een symposium plaatsgevonden dat was georganiseerd door de Vereniging Infanterie officieren (VIO). Het symposium...
Lees verder
10 mei 2018

Boekbespreking: Tiendaagse veldtocht

Lees verder
07 mei 2018

NAVO-bijdragen aan herstel van de veiligheidssector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

In veel conflictgebieden verslapt de aandacht van de internationale gemeenschap nadat het massale geweld is beëindigd. Media rapporteren voornamelijk over de fase van massaal geweld,...
Lees verder
21 maart 2018

Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850 tot 1945

Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850 - 1945 werd gelezen door kol b.d. A. Kruize...
Lees verder
21 maart 2018

Vierkant Beschouwd: Nieuw profiel krijgsmacht

NAVO-leger, EU-leger, VN-leger of een combinatie?...
Lees verder
20 maart 2018

De Nederlandse krijgsmacht is niet combat ready

Combat ready oftewel ‘operationeel gereed’ voor het gevecht van verbonden wapens in een grootschalig conflict wordt gemeten aan de hand van de personele gereedstelling (PG),...
Lees verder
05 februari 2018

In debat met de CDS

= opinie - binnenland = Op vrijdag 1 december 2017 heeft de Commandant der Strijdkrachten (CDS) ladm Rob Bauer na afloop van de algemene vergadering...
Lees verder
05 februari 2018

De strijd om de Zuid-Chinese Zee en de Chinese expansiedrang richting Europa

= opinie-buitenland = Impressie van de door de Utrechtse tak van het Nederlands Genootschap van Internationale Zaken (NGIZ) met de Universiteit van Utrecht op...
Lees verder
04 februari 2018

Lest we forget

= historie = Vrijheid heeft een prijs. De vrijheid die wij in Nederland en vrijwel heel Europa genieten is zwaar bevochten. Velen hebben voor die...
Lees verder
04 februari 2018

China today en North Korea today

= opinie-buitenland = Verslag van de opening van de Asian Library in Leiden. Op 19 september 2017 opende koningin Maxima de Asian Library van...
Lees verder
03 januari 2018

Aanspreken, kinderlijk eenvoudig?

Laatst liep ik met een van mijn collega’s de poort uit van een kazerne waar we die dag een training hadden gegeven. We hadden een...
Lees verder
02 januari 2018

Boekbespreking: Fout in de Koude Oorlog

Lees verder
02 januari 2018

Veiligheidsbeleid vooral voor Den Haag

Met het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen van april 2017 wil de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘het politieke en maatschappelijke debat...
Lees verder
30 december 2017

Vierkant Beschouwd: Communicatie bij de krijgsmacht in het informatietijdperk

De industriële eeuw en de daaraan gekoppelde informatievoorziening ligt achter ons. Voor nieuws hoeven we niet meer te wachten op de kranten, weekbladen of het...
Lees verder
16 november 2017

Westerse machtswoorden maken geen indruk op despoten

De afgelopen maanden hebben westerse politici herhaaldelijk de grote broek aangetrokken en geprobeerd de Russische Beer en Iraanse Vos met dreigende teksten in hun hok...
Lees verder
16 november 2017

Naar een nieuw dienstvoertuig voor de nieuwe minister

De hedendaagse autokoper heeft het niet gemakkelijk. De keuzestress ontstond al bijna honderd jaar geleden met Henry Ford, die in de jaren twintig van de...
Lees verder
16 november 2017

Je accuse!

In de afgelopen tijd hebben twee onderzoeken over Defensie de aandacht opgeëist: het ongeluk in Ossendrecht en het mortierongeval in Mali....
Lees verder
06 oktober 2017

Jippie, we krijgen het magazijn

Het staat nu wel vast dat de maand augustus 2017 in de annalen kan worden bijgeschreven als een topmaand voor Nederland. Om te beginnen op...
Lees verder
05 oktober 2017

Buigen of barsten

President Loekasjenko van Belarus claimt dat zijn land een eigen nationale identiteit heeft, uitgedrukt in een unieke culturele achtergrond en bevestigd door een eigen geschiedenis....
Lees verder
13 september 2017

Politiek in Mali

Onze vaste correspondent in Mali schrijft deze keer over 'het politieke spel' in Mali....
Lees verder
01 augustus 2017

Twee procent? Hoezo twee procent?

De leden van de NOV en de regelmatige lezers van Carré zal het niet zijn ontgaan dat in de kolommen van dit blad meermaals is...
Lees verder
05 juli 2017

Ontwikkeling van de CLSK PED-capaciteit

Al in 2006 bestond binnen het Ministerie van Defensie de wens een Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) capaciteit te verkrijgen. Het...
Lees verder
30 juni 2017

Meer vragen, geen antwoorden

Boven het hoofd van Kadyrov zweeft een aantal vragen waarover het Westen zich nauwelijks gebogen heeft. Antwoorden op die vragen bepalen in hoeverre de Noord-Kaukasus...
Lees verder
11 juni 2017

Hoe gaat het in Mali?

Sinds de vorige bijdrage aan Carré (8-2016) is de situatie in Mali zeker geen kabbelend beekje geworden. Eerder een rivier met brede rustige stukken, afgewisseld...
Lees verder
01 mei 2017

Ways, ends and means?

’Hoewel de urgentie uit eigen analyse van de regering overduidelijk blijkt, stelt de regering ”meer geld voor defensie” afhankelijk van de budgettaire ruimte. Deze benadering...
Lees verder
07 maart 2017

Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie

Lees verder
08 februari 2017

Voor koning en vaderland

Sinds mijn terugkeer uit Bosnië heb ik me door mijn persoonlijk ervaringen in de periode 1995-2005 vaak de vraag gesteld of de vrijheid van meningsuiting...
Lees verder
11 april 2016

De Krijgsmacht en de F-35

Vanaf 2017 vormt de F-35 de backbone van de Amerikaanse Luchtmacht, kort daarna zal hij ook zijn intrede in Nederland maken. Medio 2025 zal het...
Lees verder
24 juli 2019

Operatie Fully Digital

Lees verder
21 juni 2019

Twee ruziënde kernmachten

Auteur: kol b.d. drs. A.E. de Rooij...
Lees verder
20 juni 2019

Information Manoeuvre

Winning without killing...
Lees verder
17 juni 2019

De reïncarnatie van de D-8114

Auteur: lkol b.d. P. Dekkers[1]...
Lees verder
11 mei 2019

Informatiegestuurd optreden

Informatiegestuurd optreden is al jaren het buzzword voor het toekomstig handelen van de krijgsmacht. Als informatie zo leidend is, dan moeten de afgeleide inlichtingen wel...
Lees verder
11 mei 2019

Luitenant-generaal b.d. der Artillerie Henri André (Hans) Couzy

In Den Haag geboren op 23 september 1940, vier maanden na het uitbreken van WO II, overleden in Den Haag op 10 maart 2019. In...
Lees verder
11 mei 2019

De ontwikkeling van de gevechtshelikopter

Tekst: lkol b.d. P. Dekkers ...
Lees verder
10 mei 2019

Kopij voor Carré

Lees verder
18 maart 2019

De Missie Mali

Lees verder
17 maart 2019

Turkije en het Westen

Misschien beter om te scheiden?...
Lees verder
17 maart 2019

Rangen en standen

Achterhaalde erfenis of blijvende waarde?...
Lees verder
13 maart 2019

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht on tour

Auteur: lkol b.d. F.A. Ebbelaar, secretaris van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht...
Lees verder
04 februari 2019

Syrië in 2019

Tekst: kol b.d. A. Kruize...
Lees verder
31 januari 2019

De Blijde Boodschap

Redactie Carré...
Lees verder
29 december 2018

Kerstverhaal

Auteur: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
28 december 2018

Time flies, onze herinnering ook?

Het begin van de periode na de Koude Oorlog en de OVSE...
Lees verder
28 december 2018

Nadenken over de toekomstige landmacht

Auteurs: Frank Bekkers en Ronald van den Heuvel[1] ...
Lees verder
28 december 2018

Nieuwe mentaliteit voor de gehele krijgsmacht

De CDS pleit voor een nieuwe mentaliteit voor de gehele krijgsmacht, maar wat doen we met de oude?...
Lees verder
14 november 2018

Tactical Leadership Programme

Het Europese Red Flag ...
Lees verder
12 november 2018

Als Rusland Noord-Europa zou aanvallen

Tekst: Axel Gyldén Vertaling: lkol KLu b.d. J. Neefs...
Lees verder
12 november 2018

Vliegers in gesprek met de GOV|MHB

In oktober begon het overleg over de arbeidsvoorwaarden, het nieuwe loongebouw, toelages, bindingspremies en somscores. Het overleg moet op 31-12-2018 zijn afgerond. Binnen de GOV|MHB...
Lees verder
14 oktober 2018

Redskins boven de poolcirkel

Tekst: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
14 oktober 2018

Bezoek aan het Korps Commandotroepen

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, duovoorzitter GOV|MHB en voorzitter NOV...
Lees verder
13 oktober 2018

Defensie bouwt aan een nieuw organisatiemodel: BUT

Tekst: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
13 oktober 2018

Waarom de NAVO uitbreiden met Oekraïne?

Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
06 augustus 2018

Nederland verlaat MINUSMA en verkiezingen in aantocht

‘Mali maakt zich op voor een niet 100% perfecte presidentsverkiezing’, kopt Le Monde. Het laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: de kans op een...
Lees verder
22 juli 2018

De nieuwe Defensienota en de rol en kansen voor de Nederlandse economie

Tekst: dr. Jaap Anten en drs. Paul Greuter; analisten bij de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht...
Lees verder
21 juli 2018

Putin 4.0: Ready for a new Cold War?

Lezing door Dmitri Trenin, op 18 mei 2018 voor Clingendael, het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) IZ en ‘RaamopRusland’,  podium voor kennis,  analyse en...
Lees verder
18 juni 2018

Daar kwamen de schutters

De ouderen onder ons kunnen zich vast nog wel de komische BBC-serie Dad’s Army uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw herinneren,...
Lees verder
18 juni 2018

Internationale veiligheid: niet te budgetteren!

Mening van de GOV over de systematiek van het ’Budget Internationale Veiligheid’ (BIV) en over de Kamerbrief met de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het...
Lees verder
18 juni 2018

De Defensienota 2018 en de marechaussee

Deze notitie wordt door de NOV/GOV-leiding gebruikt in haar contacten met media, politiek en samenleving....
Lees verder
10 juni 2018

Onbegrijpelijk

Lees verder
28 mei 2018

Hoe de Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie China onderschat en het gevolg voor Europa

In december 2017 verscheen de Nationale Veiligheidsstrategie van de regering-Trump. Ik richt ik me in dit artikel op twee vragen. Is deze strategie, met inbegrip...
Lees verder
15 mei 2018

Prikken en Prikkels

Militaire mobiliteit: een Nederlandse prioriteit!?...
Lees verder
10 mei 2018

De B-52; haalt de BUFF de honderd?

Wie wel eens een rondje over Barksdale Air Force Base (AFB), Louisiana heeft gereden zal het kunnen bevestigen: een minder imposant gezicht dan een rijtje...
Lees verder
20 april 2018

VIO-symposium innovatie, deel 2

opinie - binnenland lkol Ron Sensen, Hoofd Instructiegroep Air Manœuvre Land Training Centre Een reactie vanuit operationeel perspectief ...
Lees verder
21 maart 2018

Old soldiers never die

Rivaliteit tussen krijgsmachtdelen stond aan de basis van een van de meest succesvolle naoorlogse Amerikaanse vliegtuigontwerpen. De Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, of Warthog zoals dit...
Lees verder
21 maart 2018

Prikken en prikkels: Beter ten Halbe gekeerd

Beter ten halbe gekeerd......
Lees verder
20 maart 2018

Dood door schuld

Lees verder
05 februari 2018

Dreiging

Onlangs maakte de society-rubriek van De Telegraaf, het Stan Huygens Journaal, gewag van de nieuwjaarsreceptie van de Gouverneur der Residentie, lgen Harry van den Brink. Een...
Lees verder
05 februari 2018

Verhoging defensiebudget

= Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht = Waarom we het Europese gemiddelde niet halen. In hun reactie op het regeerakkoord gaven de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) een...
Lees verder
04 februari 2018

The sound of freedom-3

= historie = De verdere ontwikkelingen van de F-104 Starfighter. In de twee vorige artikelen in Carré over dit roemruchte vliegtuig hebben we stilgestaan bij...
Lees verder
19 januari 2018

De defensienota, heilige Graal?

Al tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 werd op verschillende vragen van Kamerleden door de nieuwe staatssecretaris mevrouw Barbara Visser geantwoord dat de Kamer in...
Lees verder
03 januari 2018

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht: Waarom trad de secretaris-generaal van Defensie niet af?

Onderstaande bijdrage werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant van 26 oktober 2017. Omdat binnen de GOV waarschijnlijk niet iedereen deze krant leest heeft de redactie...
Lees verder
02 januari 2018

Carreactie

Lkol b.d. Evert Jan Kwint reageert op de ingezonden brief van kol drs. L. (Loek) j.M.H. Frusch (Carré nr. 7-2017)...
Lees verder
01 januari 2018

Slavische broeders

opinie-buitenland Tekst: lkol b.d. Victor A.C. Remouchamps In één van de artikelen over ZAPAD 2017 is de warme relatie tussen Servië en Rusland aangestipt. Deze relatie, die...
Lees verder
17 november 2017

The sound of freedom

Weinig vliegtuigen in de naoorlogse geschiedenis hebben zo tot de verbeelding van velen gesproken als de Starfighter, een mythe die ruim zestig jaar na de...
Lees verder
16 november 2017

Veteranen en nieuwe Nederlanders

Het begrip ’Nieuwe Nederlanders’ is ons niet echt vreemd. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn vele gastarbeiders naar Nederland gekomen....
Lees verder
16 november 2017

Een ongekend pak boter op het hoofd!

Lees verder
06 oktober 2017

Het grote waterbed

Onlangs is het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het schietongeval in Ossendrecht[1] bij een oefening van het KCT uitgekomen. De foto’s van de...
Lees verder
06 oktober 2017

De Me 262

Hoe nazi-Duitsland door amateuristisch politiek ingrijpen een strategische voorsprong uit handen gaf...
Lees verder
05 oktober 2017

Belang van het voldoen aan Export Control

De export van wapensystemen, ondersteunende voertuigen en middelen is internationaal aan strenge regels gebonden om te voorkomen dat deze techniek in handen zou komen van...
Lees verder
10 september 2017

11 Air Manoeuvre Brigade: oefening Red Griffin

De staf/het hoofdkwartier van 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB) trainde eerder dit jaar in Trauen, Duitsland. Tijdens de oefening Red Griffin 2017 werd getraind...
Lees verder
01 augustus 2017

De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is vanaf haar oprichting ruim tweehonderd jaar geleden altijd al belast geweest met politietaken. Ook vandaag de dag is het een...
Lees verder
05 juli 2017

Perspectief

Vorig jaar mocht ik kennismaken met de nieuwe secretaris-generaal (SG) van Defensie, drs. W.J.P. Geerts. In ons gesprek vroeg hij mij wat, vanuit mijn optiek,...
Lees verder
29 juni 2017

Jesse Klaver versus de Russische en Chinese miljarden

Jesse Klaver van Groen Links (GL) schoof als ‘vierde man’ aan om een kabinet van VVD, CDA en D66 aan een meerderheid te helpen. In...
Lees verder
01 juni 2017

De Fouga CM-170 Magister

Lees verder
01 mei 2017

Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

Doel van de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005 van 4 oktober 2016 is om vast te stellen of de gewijzigde samenstelling en middelen van de Koninklijke Marine...
Lees verder
06 maart 2017

De Nederlandse Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Het belang van een stabiele internationale situatie voor Nederland als 9e exportnatie en 16e economie van de wereld hoeft nauwelijks betoog; welvaart en welzijn in...
Lees verder
11 november 2016

Is afspraak nog afspraak?

De afgelopen tijd is er diverse malen gesteld dat Rusland geregeld internationale verdragen en afspraken schendt. Zo stelde Timo Koster, Directeur Defensiebeleid & Capaciteiten van...
Lees verder
21 juni 2019

Samen sterk

Auteur: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
21 juni 2019

Hulde voor de vicevoorzitter van de NOV

Generaal-majoor der Huzaren b.d. Harm de Jonge benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau...
Lees verder
20 juni 2019

Geen geld, geen Zwitsers

Auteur: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
11 mei 2019

De aarzelende stapjes naar militaire zelfstandigheid

Een EU Militair Operationeel Hoofdkwartier...
Lees verder
11 mei 2019

Joint Air Power Competence and Space Conference

Tekst: cdre b.d. drs. D.F. Nagel...
Lees verder
11 mei 2019

Acht jaar onschuldig vast

Lees verder
11 mei 2019

Mali likt zijn wonden

In de achterliggende jaren heeft de focus gelegen op het noorden van het land, waar ondanks de aanwezigheid van MINUSMA en Barkhane geen sprake is...
Lees verder
18 maart 2019

Steun voor de ondersteuner

... en meer ruimte voor het personeel...
Lees verder
18 maart 2019

Oorlog in de operatiekamer

Oorlog in de operatiekamer Zo luidt de titel van een boek dat is geschreven door elnt Maaike Hoogewoning die in 2010 werd uitgezonden naar Afghanistan en...
Lees verder
17 maart 2019

Egalité, fraternité, securité?

Recent is de HDV op studiereis geweest in Parijs en zoals het de krijgsschool betaamt, mogen de dames en heren studenten daarna een essay of...
Lees verder
17 maart 2019

Nederland en het Europese interventie initiatief

Leeuw of konijn?...
Lees verder
04 februari 2019

Het militair discours

Tekst: kol b.d. J.M.M. Govaarts...
Lees verder
04 februari 2019

2019: Het jaar van de arbeidsvoorwaardelijke reuzenstappen?

Het zal weinigen zijn ontgaan dat het defensiepersoneel de aangeboden arbeidsvoorwaarden breed heeft afgewezen. Voor de zoveelste keer was er sprake van een heilig moeten...
Lees verder
31 januari 2019

Op de kruising

Dit Vierkant Beschouwd ontstond rond de jaarwisseling, voor velen een moment van bezinning over het afgelopen jaar en mijmeren over wat de toekomst brengen moge....
Lees verder
29 december 2018

Voor de duidelijkheid?

Er komt wat onze regering betreft geen Europees leger, laat dat even duidelijk zijn. De Duitsers en Fransen, die deze utopie aanhangen, kunnen het wel...
Lees verder
28 december 2018

Krimoorlog

Het verhaal van de vergeten wereldoorlog...
Lees verder
28 december 2018

Het militair discours

Het militair discours; gezamenlijke zoektocht naar de toekomstige krijgsmacht ...
Lees verder
28 december 2018

Nationaal pensioenakkoord

Lees verder
13 november 2018

GOV DenK Gewenste onderwerpen

Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
12 november 2018

Het Framework Nations Concept van de NAVO

Toekomstperspectief voor Europa?...
Lees verder
12 november 2018

De NOV als vakbond en beroepsvereniging aan de bak

Lees verder
14 oktober 2018

De verkiezingen in Mali

het vervolg...
Lees verder
13 oktober 2018

Boekbespreking: Anatomy of Failure

Lees verder
13 oktober 2018

Oefening ‘Deep Strike’ van de 43ste Gemechaniseerde Brigade

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen...
Lees verder
13 oktober 2018

Defensie en de Miljoenennota 2018

Een reactie op Prinsjesdag 2018 ...
Lees verder
06 augustus 2018

32 Squadron Soesterberg, The Queen’s own

Daggers en deuces...
Lees verder
22 juli 2018

De intensivering van de Frans-Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid

= De intensivering van de Frans- Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid = Een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 15 mei...
Lees verder
21 juli 2018

De Defensienota 2018 en de marine

Huidige situatie, impact en way ahead; tekst: Paul Greuter en Rob de Leeuw ...
Lees verder
18 juni 2018

NATO’s re-pivot to Europe?

Een impressie van de bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 23 april 2018 in Sociëteit De Witte te Den Haag....
Lees verder
18 juni 2018

Al gedaan, doen we al en wat we vooruitschuiven

Kabinetsreactie op het rapport ‘Veiligheid in een Wereld van Verbindingen. Een Strategische Visie op het Defensiebeleid’...
Lees verder
18 juni 2018

De Defensienota 2018 en de luchtmacht

Deze notitie wordt door de NOV/GOV-leiding gebruikt in haar contacten met media, politiek en samenleving....
Lees verder
05 juni 2018

The Phantoms of the Empire

Voorgeschiedenis Hoe de Britse strijdkrachten door politieke bemoeienis en rivaliteit tussen krijgsmachtdelen werden opgescheept met een vliegtuig dat aanvankelijk niemand wilde, dat door diezelfde inmenging driemaal...
Lees verder
28 mei 2018

De KL na de defensienota

Voor de Koninklijke Landmacht (KL) is de weg die met deze defensienota wordt ingeslagen de juiste. De KL is het grootste krijgsmachtdeel met een personeelsintensieve...
Lees verder
14 mei 2018

Roeiers moeten niet sturen

In zijn allereerste blog als CDS schreef hij over de can do mentaliteit. Dat die ‘van belang is bij inzet maar […] niet nodig is...
Lees verder
10 mei 2018

Rusland, Iran, Turkije en het Midden-Oosten

De laatste tijd is de berichtgeving over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten vooral gericht geweest op de strijd tegen Islamitische Staat (IS), en dan met...
Lees verder
23 maart 2018

Boekbespreking: Tabé Java, tabé Indië

Door lkol b.d. P.Dekkers ...
Lees verder
21 maart 2018

Risk Islam Style

Lees verder
21 maart 2018

Strategische diepte

= opinie-buitenland = Onsplitsbare veiligheid, strategische diepte en islamitisch extremisme zijn drie termen die in het huidige millennium sterk met elkaar verbonden zijn. De...
Lees verder
05 februari 2018

Militair discours, contact met leden en potentiële leden

Aan het begin van een nieuw jaar is het goed om als voorzitter van de NOV de zwaartepunten, de richting aan te geven. Hoe en...
Lees verder
05 februari 2018

Hoe ontwikkel je een betrouwbare en professionele militaire organisatie

= opinie-binnenland = In 2009 werd in de Militaire Spectator een artikel geplaatst dat handelde over de eisen die aan een militaire professionele organisatie moeten...
Lees verder
04 februari 2018

Meidenspeech

= prikken en prikkels = Aan het begin van het nieuwe jaar wordt in Nederland met belangstelling uitgekeken naar de nieuwjaarstoespraak van de hoogste baas....
Lees verder
04 februari 2018

Opnieuw een extremistisch front

= opinie-buitenland= De extremistische gelederen gaan zich sluiten, opnieuw. Eerst waren het Europese anarchistische groepen als Rote Armee Fraktion, Brigate Rosso, Action Directe en de...
Lees verder
04 januari 2018

Opinie-buitenland: Bosnië, de onbekende Europese wilyata

Hij keek mij met grote verbaasde ogen aan. Net teruggekomen voor mijn eerste verlofperiode had ik de functionaris van MIVDKL deel- genoot gemaakt van mijn...
Lees verder
03 januari 2018

Historie: The sound of freedom

Iedereen die zich weleens op een Duitse Autobahn heeft gewaagd, moet het een keer gezien hebben: zomaar opeens een kaarsrecht stuk snelweg, zonder middenbermbegroeiing, de...
Lees verder
02 januari 2018

Kerstverhaal: Nederland spreekt een woordje mee

Aan boord van de KDC-10, daags voor Kerstmis op ruim tien kilometer hoogte boven de donkere Atlantische Oceaan onderweg van Washington DC naar een niet...
Lees verder
31 december 2017

Van de voorzitter

Perspectief? Arbeidsvoorwaarden, AOW-gat en pensioenen...
Lees verder
17 november 2017

Operationele inhaalslag: geen eenvoudige exercitie!

De Nederlandse landmacht heeft ontdekt dat het negeren van grootschalig optreden in een meerdimensionale context door verbanden die het brigade niveau overstijgen, een ernstige fout...
Lees verder
16 november 2017

Prikken en prikkels: Context

Op dinsdag 3 oktober jl. werd weer eens pijnlijk duidelijk dat in Nederland de krijgsmacht van een politiek instrument verworden is tot een politieke speelbal....
Lees verder
16 november 2017

Peacekeepers in de Donbas

Lena Jonsson, een Zweedse professor die in London de ins and outs van haar specialiteit Post-Soviet Peacekeeping, of beter gezegd Peacekeeping the Moscow Way, aan...
Lees verder
06 oktober 2017

Gaan we licht zien aan het einde van deze tunnel?

Lees verder
06 oktober 2017

Politieke en militaire belangen

In de discussie rond de bezuinigingen zien wij vaak politieke en militaire belangen door elkaar heenlopen. Een voorbeeld, het opschuiven van de pensioenleeftijd heeft desastreuze...
Lees verder
03 oktober 2017

China en de wereld

In een periode van twintig jaar is China door de extreme groei van zijn economie er in geslaagd om zich op te werken tot een...
Lees verder
01 augustus 2017

Vom Osten nichts Neues?

In de achterliggende maanden is herhaaldelijk gewaarschuwd - ook door de auteur - voor Poetins schijnbewegingen in het oosten van Oekraïne. Desondanks hebben zijn intenties...
Lees verder
31 juli 2017

Turkije: Bondgenoot, maar van wie?

Nog in 2011 verklaarde de toenmalige Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutogˇlu voor het nationale parlement dat de Turkse buitenlandse politiek van ‘zero problems...
Lees verder
01 juli 2017

Was dat even schrikken

Was dat even schrikken: het Algemeen Dagblad wist onlangs te melden dat de minister van Defensie met haar vuist op tafel sloeg. Worden ministeriële knuistjes...
Lees verder
28 juni 2017

Benoem een Deltacommissaris

Afgelopen januari werd drs. Wim Kuijken voor zeven jaar herbenoemd als Deltacommissaris. Deze functie is een uitvloeisel van de Deltawet 2011 (Kuijken werd vooruitlopend op...
Lees verder
16 mei 2017

Operatie Zeepkist, mei 2017

De grootste operationele inzet van NOV leden sinds het einde van de Koude Oorlog, en misschien wel sinds het bestaan van de vereniging. Als u...
Lees verder
28 april 2017

Defensiepersoneel en de formatie

Elk jaar met Prinsjesdag krijgt het defensiepersoneel weer de erkenning van onze politieke bazen voor hun inspanningen.. Geroemd worden de loyaliteit, inzet en de bereidheid...
Lees verder
17 februari 2017

Interne veiligheid in Nederland

Een van de eerste reacties na deze afschuwelijke terreurdaad was de algemeen gehoorde roep om identiteitscontroles op internationale bussen en treinen. Na de aanslagen...
Lees verder
18 oktober 2016

Defensie versus Suske en Wiske nummer 149

Premier Rutte maakt doorgaans een wakkere indruk, maar lijkt totaal niet wakker te liggen van de deplorabele staat waarin de Nederlandse defensie zich momenteel bevindt....
Lees verder
21 juni 2019

De nieuwe wereldorde

Lees verder
21 juni 2019

Strategische simulatie van het duivelse dilemma voor de NAVO

Auteur: kltzsd dr. Marten Meijer[1]...
Lees verder
20 juni 2019

Op naar de Herijkingsnota

Nu door vele politici in Nederland en Europa wordt beseft dat Europa zich militair moet versterken en er meer geld voor de defensie wordt vrijgemaakt,...
Lees verder
11 mei 2019

Op weg naar verdere samenwerking

Al decennialang werken we in Europa op vele gebieden samen, uiteraard om er dankzij een win-win situatie uiteindelijk beter van te worden. Zo ook op...
Lees verder
11 mei 2019

Carreacties

Lees verder
11 mei 2019

Als de Russen komen

Lees verder
10 mei 2019

That is all, Brother

Tekst: lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
18 maart 2019

Aanpassing topstructuur Defensie

Veranderen om te veranderen ......
Lees verder
18 maart 2019

The empire strikes back

De ijsbreker HMS Endurance (bron: Wikimedia Commons)...
Lees verder
17 maart 2019

Duitsland, het compromis in het Europese veiligheidsbeleid

Recent is de HDV op studiereis geweest in Parijs en zoals het de krijgsschool betaamt, mogen de dames en heren studenten daarna een essay of...
Lees verder
17 maart 2019

Nationaal plan defensie-uitgaven voor de NAVO

Ware intenties of pretenties?...
Lees verder
04 februari 2019

Strategische communicatie van de NAVO over hybride oorlogvoering

Tekst: Dr. Marten Meijer...
Lees verder
03 februari 2019

Fishbed, de geschiedenis van de Russische MiG-21

lkol b.d. P. Dekkers...
Lees verder
31 januari 2019

Boekbespreking: Liggen blijven!

Lees verder
29 december 2018

Mali na de verkiezingen

Het verliep allemaal niet vlekkeloos met de verkiezingen in Mali (red: De verkiezingen werden gehouden in juli en augustus van dit jaar. In Carré 5-...
Lees verder
28 december 2018

Tactical Leadership Programme

Het Europese 'Red Flag' (vervolg)...
Lees verder
28 december 2018

Ervaringen van de oefening Deep Strike

Bgen J.R. Swillens; lessons identified...
Lees verder
14 november 2018

Congruentie

De betekenis van het woord congruentie is volgens Van Dale ‘overeenstemmend’. Het woord wordt onder meer gebruikt in de psychologie waar overeenstemming tussen denken, voelen,...
Lees verder
13 november 2018

Rusland en Turkije in de Zwarte Zee regio

Tekst: kol b.d. A. Kruize...
Lees verder
12 november 2018

Vervuiling

kol b.d. Charlef Brantz...
Lees verder
14 oktober 2018

Vierkant Beschouwd: Happy days are here again?

Groeten uit Den Haag ‘De organisatie komt dus in beweging en er kan worden doorgepakt. Dit gaat ongetwijfeld tot nog meer mooie resultaten leiden, maar...
Lees verder
14 oktober 2018

Artsen en tandartsen in gesprek met de GOV|MHB

Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, duovoorzitter GOV/MHB en voorzitter NOV en lkol-arts E.J. Hertenberg, vertegenwoordiger belangengroep artsen, tandartsen en apothekers van de NOV...
Lees verder
13 oktober 2018

Carreactie: Meer F-35 toestellen

Genm b.d. Ruud van Dam reageert n.a.v. de column van de voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen in Carré 4-2018...
Lees verder
13 oktober 2018

Iran na de Helsinki top

Tekst: kol b.d. Charlef Brantz...
Lees verder
13 oktober 2018

Herijking 2020

Lees verder
22 juli 2018

AIR was eens

Over ambitie, innovatie en resultaten ...
Lees verder
21 juli 2018

Er was eens …

Tekst: lkol b.d. V.A.C. Remouchamps en kol b.d. Charlef Brantz...
Lees verder
18 juni 2018

Een kreet uit de coulissen

Nog steeds is de geïnstitutionaliseerde corruptie de belangrijkste hindernis die het doorstoten van Oekraïne naar het niveau van een transparante democratie blokkeert en de mogelijkheden...
Lees verder
18 juni 2018

Perspectief na de Defensienota 2018

Eindelijk was t’ie er dan: de defensienota met het nieuws dat er echt veel meer geld te besteden is de komende jaren. En ook nog...
Lees verder
18 juni 2018

De Gemeenschappelijke Officieren Verenigingen (GOV) en de Defensienota 2018

Op 24 mei jongstleden nam ktz Marc de Natris namens de sector Defensie en dus namens de GOV|MHB deel aan een zogenaamd rondetafelgesprek in de...
Lees verder
18 juni 2018

De Defensienota 2018 en de landmacht

Deze notitie wordt door de NOV/GOV-leiding gebruikt in haar contacten met media, politiek en samenleving. ...
Lees verder
28 mei 2018

Boekbespreking: Dood door eigen vuur

Titel: Dood door eigen vuur Ondertitel: De persoonlijke verhalen van commando’s en rode baretten bij het defensiedrama Auteur: Charles Sanders m.m.v. Michael Ruperti Uitgever: Unieboek Het Spectrum ISBN: 978...
Lees verder
28 mei 2018

Defensienota 2018

Van de voorzitter...
Lees verder
11 mei 2018

Kapitaalvernietiging

Hoeveel artikelen moeten er nog geschreven worden voordat iemand in Den Haag of Utrecht een blik uit het raam werpt en de puinhopen binnen de...
Lees verder
07 mei 2018

Migratie en Mali

Het is in de media en de politiek een hot item: migratie. Vrijwel iedereen heeft er een mening over en er zijn de nodige ideeën...
Lees verder
22 maart 2018

Frankrijks defensie-industrie en wapenexport

Jaarlijks rond de zomer publiceert het Franse Ministerie van Defensie het Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France. Met dit rapport informeert...
Lees verder
21 maart 2018

Rampjaren

Hoeveel artikelen zijn er in de achterliggende twee jaar geschreven over de effecten die de aanhoudende deplorabele toestand van de Russische economie heeft voor de...
Lees verder
21 maart 2018

Hoeveel beroepsvereniging en hoeveel bond?

Ooit, in onze jonge jaren als officier, werkten wij geruime tijd oost van het Prins Clausplein. Daar gaf je samen met je jaargenoten leiding aan...
Lees verder
05 februari 2018

Kolonel Frusch reageert op lkol b.d. Kwint

In Carré 6-2017 werd de ingezonden brief van kol Frusch gepubliceerd: 'Gaan we licht zien aan het einde van deze tunnel?' In Carré 8-2017 kwam...
Lees verder
05 februari 2018

Defensie in spagaat

Het jaar 2018 is alweer even onderweg, evenals het nieuwe kabinet. Ook 2018 is weer ‘Het jaar van de waarheid!’, net als 2017 en 2016...
Lees verder
04 februari 2018

Ybeltje Berckmoes en de grenzen van invloed op Kamerleden

= defensiebeleid en krijgsmacht = Aangezien het informeren van politici tot de taken van de GOV behoort, heb ik het recent verschenen 'Voorlichting loopt met...
Lees verder
04 februari 2018

Boekbespreking High Command

Lees verder
03 januari 2018

NAVO-steun voor de Afrikaanse Unie

Sinds 2005 steunt de NAVO de Afrikaanse Unie (AU) van meer dan vijftig landen op het Afrikaanse continent bij het plannen van militaire operaties in...
Lees verder
02 januari 2018

Achtergrondinformatie: Vrede en veiligheid in Mali en de kerstgedachte

De kerstdagen naderen met rasse schreden. Voor velen zijn deze dagen een moment van samenzijn en reflectie. Er wordt een warme atmosfeer gecreëerd. Familie en...
Lees verder
02 januari 2018

Prikken en Prikkels: Percepties

Lees verder
31 december 2017

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht: Actief en toch niet blij

In 2017 vormden de verkiezingen en de formatieperiode voor de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) de twee voornaamste focuspunten. Daar zijn veel inspanningen voor verricht,...
Lees verder
17 november 2017

De geschiedenisles

Geschiedenis vind ik boeiend, vooral daar waar een persoonlijk relaas zich verknoopt met de wereldhistorie en soms voorbij grenzen van tijdvakken, landen en culturen reikt....
Lees verder
16 november 2017

De GOV reageert op het regeerakkoord

Lees verder
16 november 2017

Vierkant beschouwd: De doorontwikkeling van de krijgsmacht

Op 14 februari van dit jaar informeerde de minister van Defensie de Eerste en Tweede Kamer over de doorontwikkeling van de krijgsmacht (Brief minister van...
Lees verder
06 oktober 2017

Een nieuw ‘normaal’ voor de krijgsmacht

Niet dat het overal in de wereld komkommertijd was. De strijd in Syrië en Irak ging onverminderd voort, Noord-Korea kletterde met de wapenen, de Verenigde...
Lees verder
06 oktober 2017

Blijven of gaan

Het gerucht gaat dat Poetin op zoek is naar een eervolle oplossing voor het oosten van Oekraïne. Vermoedelijk hebben de politieke hoofdmannen aan het Rode...
Lees verder
02 oktober 2017

Betaalt Defensie weer de kabinetsrekening?

In 2012 werd de luchtruimvisie binnen het kabinet afgetimmerd. Namens Defensie werd deze ondertekend door de toenmalige minister Hillen (CDA). De essentie van deze visie betreft...
Lees verder
01 augustus 2017

Verenigd op de grond, daadkrachtig in de lucht

Lees verder
30 juli 2017

Russische oprispingen in de Kaukasus

Het borrelt weer aan de zuidelijke grens van de Russische Federatie (RF). Dat het onrustig is, mag voor de geïnteresseerde lezer van eerder door mij...
Lees verder
01 juli 2017

De ontwikkeling van autonome wapensystemen

‘Imagine, if you would, different weapons flying in the same airspace, communicating with each other, leveraging a best of breed from each of the weapons...
Lees verder
14 juni 2017

Nederland op mars

Hij kwam op uit het niets, overzag het politieke landschap en vermorzelde de geves- tigde politieke orde: En Marche. In gedachten zien wij dan vele...
Lees verder
02 mei 2017

Het strategisch belang van pindakaas

Wat hebben ooit zo trotse Nederlandse bedrijven als ABN-AMRO, Bijenkorf, Connexxion, DAF, Douwe Egberts, Essent, Fokker, Van Gansewinkel, HEMA, en zo voort langs het hele...
Lees verder
20 april 2017

Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Op 15 maart a.s. gaat u natuurlijk kiezen. Op welke partij dat zal zijn is de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht-GOV|MHB (eindnoot 1) (in dit artikel...
Lees verder
17 februari 2017

Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?

Geregeld volgt de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Nederlandse Officierenvereniging de debatten van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer. Het...
Lees verder
23 september 2016

De balans opmaken, een reactie op prinsjesdag

Ook voor minister Jeanine Hennis luidde het presenteren van de Ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag het einde in van een periode waarin zij als bewindspersoon haar...
Lees verder