Belang van draagvlak

Clausewitz wijst nadrukkelijk op het belang van een hechte drie-eenheid: Samenleving, Overheid en Krijgsmacht. Zij moeten onverbrekelijk en hecht aan elkaar verbonden zijn. Een sterke Krijgsmacht die geen connectie heeft met de samenleving is een recept voor ellende. Een sterke Krijgsmacht gesteund door een groot deel van de samenleving, zonder gevoel van de zijde van de Overheid, leidt tot instabiliteit. Een Krijgsmacht die niet in de Samenleving staat maar er naast, ofwel feitelijk niet gezien wordt, is gedoemd op te drogen. Kortom, de band Samenleving en Krijgsmacht moet stevig en hecht zijn. Dat heet Draagvlak.

Veel Nederlanders hebben een beperkt beeld van de krijgsmacht; militairen hebben rangen, ze gaan op missie, soms wordt er geschoten en het kost veel geld. Wat de krijgsmacht dagelijks doet voor de veiligheid is bij velen onbekend. En onbekend maakt onbemind.
De militair zelf is de beste ambassadeur voor de krijgsmacht. In zijn/haar eigen omgeving, variërend van voetbalvereniging tot debatclub, kan hij/zij met zijn/haar eigen verhaal het beste een beeld schetsen van de noodzaak van onze organisatie, hoe het er echt aan toegaat en hoe het belastinggeld wordt besteed. Deze pagina wil alle militairen, maar specifiek actief dienende officieren en stafadjudanten ondersteunen bij hun inzet als ‘Ambassadeur voor de krijgsmacht’.
In enkele artikelen wordt ingegaan op het waarom van de krijgsmacht en het belang van draagvlak. Vervolgens geven een aantal artikelen achtergrondinformatie bij bedreigingen van de Nederlandse belangen. Tenslotte volgen enkele links naar de Defensiewebsite voor feiten en getallen. Alle informatie is naar eigen inzicht en keuze te gebruiken voor uw ‘ambassadeurswerk’.
De NOV hoopt u hiermee zodanig te informeren en te motiveren dat u als een echte ambassadeur op eigen toon en afgestemd op uw eigen gehoor een effectieve bijdrage kunt leveren aan een constructief draagvlak in de samenleving voor een volwaardige krijgsmacht.

Regieagenda Defensie
In de Regieagenda beschrijft de top van Defensie de beleidsprioriteiten, waaronder draagvlak (punt 5). lees verder in regieagenda Defensie oktober 2013

Waarom moeten wij een krijgsmacht willen
Een korte uitleg van de veiligheidsbelangen die onze Krijgsmacht beschermt en de huidige bedreigingen daarvan. Lees verder in het document Waarom moeten wij een krijgsmacht willen

Artikel over de nieuwe Defensie Strategie Communicatie ‘Verkrijgen en behouden van draagvlak’
Er is sinds najaar 2014 een nieuwe Defensie Strategie Communicatie waarin opgeroepen wordt te werken aan draagvlak voor Defensie in de Nederlandse maatschappij. Dit artikel geeft bij monde van Directeur Communicatie (DCO), mr. W.H. Kok en mevrouw A.J. Breedveld (Hoofd Strategie en Innovatie van de DCO) de richting van deze strategie en enkele praktische toelichtingen bij het optreden als ‘ambassadeur’. Lees verder in het Carre artikel over de nieuwe Communicatie Strategie Defensie ‘Verkrijgen en behouden van draagvlak’