Juridisch advies

Leden van de bij de CMHF-sector Defensie aangesloten vakbonden NOV, KVMO en GOV|MHB hebben aanspraak op gratis juridische bijstand bij arbeidsgerelateerde geschillen, inclusief pensioenen en sociale zekerheid, door een van de juridische adviseurs van sectie Juridische Ondersteuning van de CMHF-sector Defensie.

 

De CMHF-sector Defensie verleent in principe geen bijstand in straf- en tuchtrechtelijke zaken. Doorverwijzing naar een officier-raadsman of een externe advocaat ligt daarbij in de rede. Het lid draagt zelf de eventuele kosten voor de advocaat.
Aanvraag juridische ondersteuning bij voorkeur per e-mail door een korte situatieschets te sturen naar de coördinator individuele belangenbehartiging CMHF-sector Defensie: coordinator.ib@prodef.nl .

In spoedeisende gevallen kan, onder goedkeuring achteraf, rechtstreeks contact opgenomen worden met één van de onderstaande juridische adviseurs:

mr. G. Blonk
tel. 070-3839504
bert.blonk@prodef.nl

drs. M. Weusthuis
(pensioenen en sociale zekerheid)
070-3839504
weusthuis@prodef.nl