De Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) is met bijna 4800 leden de grootste vereniging voor officieren van alle krijgsmachtdelen. In het samenwerkingsverband Gezamenlijke Officieren Verenigingen Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel (GOV|MHB) bieden wij u alle ondersteuning om uw werk als officier goed te kunnen verrichten. Samen leggen deze organisaties meer dan voldoende professioneel gewicht in de schaal als het gaat om de ontwikkeling van het beroepsveld en de optimalisering van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast vormen ze een bundeling van krachten waarmee eveneens een wezenlijke bijdrage geleverd kan worden aan de kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht.

Alle arbeidsvoorwaardelijke zaken vindt u op prodef.nl