De Nederlandse Officieren Vereniging NOV erkent en onderschrijft het belang van een adequate (na)zorg ten behoeve van leden en in het bijzonder de nabestaanden van overleden leden.Binnen de vereniging wordt het verlenen van bijstand en advisering aan nabestaanden en anderen die materiele steun behoeven als essentiële en zeer gewaardeerde activiteit gezien.

Ter informatie geeft de NOV de Bundel Nazorg uit.

Deze bundel is een handleiding voor bestuurs- en kaderleden en geeft inzicht in het beleid, de organisatie, de taken en de te volgen procedure van de (na)zorg. Ook is de bundel te raadplegen omtrent de maatregelen die reeds bij leven getroffen kunnen worden en is te gebruiken als leidraad voor de nagelaten betrekkingen van een overleden lid. In voorkomend geval het secretariaat NOV s.v.p. op de hoogte stellen tel 070-3839504 of info@nederlandseofficierenvereniging.nl U kunt ook via dit emailadres de nazorgbundel opvragen.

Op- en/of aanmerkingen kunt u richten aan Sieger Bakker:

nazorg@nederlandseofficierenvereniging.nl