Onze voorzitter schreef al verschillende blogs over de pensioenendiscussie. Hieronder treft u een overzicht aan van alle blogs die hij hierover tot nu toe schreef.

De Defensie pensioendiscussie

7 januari 2019

In oktober is het arbeidsvoorwaardelijke bod van Defensie afgewezen. In vervolgoverleggen in het Sector overleg Defensie (Staatssecretaris met de bonden) in november zijn bonden en Defensie er niet uitgekomen. Vervolgens zijn er twee rechtszaken gestart; de eerste tegen Defensie (kortgedingrechter Den Haag) m.b.t. de uitleg van het arbeidsvoorwaarden akkoord 2017 (Dijkhoff) en de tweede tegen het ABP (kortgedingrechter Amsterdam).

Lees verder


Arbeidsvoorwaarden onderhandelingen, waar gaat het over?

14 januari 2019

Een aantal mensen schoot mij afgelopen week aan met de vraag; waarover gaat het op dit moment in arbeidsvoorwaardenland. In 4 punten het antwoord en vervolgens een blik op de toekomst.

Lees verder


Acties voor een eerlijk pensioen, loon naar sparen voor jong en oud

28 januari

Tjeenk Willink, Minister van Staat en oud vicevoorzitter van de Raad van State betoogt al jaren dat de overheid zich moet herbezinnen op haar taken en verantwoordelijkheden, teneinde een democratische samenleving te garanderen. Zoals Arno Visser, de voorzitter van de Rekenkamer met cijfers onderstreept, 2/3 van het overheidsgeld wordt besteed zonder dat er parlementaire controle op kan plaatsvinden.

Lees verder


Pensioenen

4 februari 2019

Afgelopen week stuurde minister Koolmees een pensioenbrief van 13 kantjes naar de Tweede Kamer. Maar hij gooide daarmede ook de knuppel in het ‘polder’-hoenderhok. De bonden reageerden furieus en stelden acties in het vooruitzicht in aanloop naar de verkiezingen.  Het kabinet speelt het hard, maar zou hier wel eens de verregaande negatieve gevolgen van kunnen gaan ondervinden.

Lees verder


2019: Het jaar van de arbeidsvoorwaardelijke reuzenstappen?

4 februari 2019

Het zal weinigen zijn ontgaan dat het defensiepersoneel de aangeboden arbeidsvoorwaarden breed heeft afgewezen. Voor de zoveelste keer was er sprake van een heilig moeten en deze keer betrof het de pensioenen.

Lees verder


Algemeen overleg pensioenen Tweede Kamer

11 februari 2019

Afgelopen week heb ik weer enkele debatten in de Tweede Kamer op de voet mogen volgen. In casu het debat over onze pensioenen en over de toegezegde extra militaire capaciteiten aan de NAVO, overigens zonder dat men dit ook financieel gefundeerd heeft. Dit volgt mogelijk en wellicht bij de voorjaarsnota en bij de begroting.

Lees verder


Turbulente tijden

18 februari 2018

De afgelopen week werd in mijn beleving, op twee manieren gedomineerd, enerzijds door de acties van de bonden over de pensioenplannen van het kabinet en anderzijds de hervatting van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Lees verder


Acties 18 maart! Terecht of onterecht?

25 februari 2019

Jongeren met pensioen gaan betalen voor de flex werkers. Zij die in de leeftijd van 40 tot 60 jaar zijn, worden in elk geval gerakt door  de afschaffing van de doorsneesystematiek. De ouderen leverden al 15% en in 2020 20% van hun pensioen aan koopkracht in.

Het wordt hoog tijd om een niet mis te verstaan signaal af te geven.

Lees verder