D en K

74 resultaten
08 maart 2021

Matrix met de partijstandpunten over defensie

Lees verder
22 december 2020

COVID-19, een serie van essays

Lees verder
11 augustus 2020

Een nieuwe toekomstvisie landmacht; helemaal niet slecht

Na bestudering en enige discussie vinden de meeste leden van D&K het een gedegen visie waar je mee vooruit kan....
Lees verder
05 mei 2020

Gevechtskracht of percentage?

Het rijke Nederland schiet al jaren gênant tekort bij het inlossen van de beloftes aan de NAVO. Prioriteiten worden aangeboden zonder voldoende financiële onderbouwing. Schermen met...
Lees verder
04 februari 2020

Hoe om te gaan met China? (deel 3)

Militair gezien moeten we naar beste vermogen voorkomen dat China niet gaat beslissen om zijn begrotingspercentage voor defensie naar Amerikaans niveau te verhogen. Dan zijn...
Lees verder
12 november 2019

Hoe om te gaan met China (deel 1)

China is plotseling 'in'. In Nederlandse defensiekringen is deze wijziging deels in gang gezet door de positie van de VS. Daar is men tot het...
Lees verder
03 oktober 2019

De Miljoenennota 2020

Het trefwoord is ‘beleidsarm’, en dat met de Herijkingsnota in het vooruitzicht. Maar de regering verkondigt dat we dankbaar moeten zijn, schrijft Cdre b.d. Don...
Lees verder
21 juni 2019

Breuklijnen en aanpassingsdecennia

De defensie-organisatie heeft er ongeveer vijf jaar voor nodig om te schakelen naar een nieuwe veiligheidssituatie en moet daarna zichzelf weer uitvinden, ombouwen en oefenen...
Lees verder
11 mei 2019

Joint Air Power Competence and Space Conference

Tekst: cdre b.d. drs. D.F. Nagel...
Lees verder
13 maart 2019

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht on tour

Auteur: lkol b.d. F.A. Ebbelaar, secretaris van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht...
Lees verder
21 juli 2018

Putin 4.0: Ready for a new Cold War?

Lezing door Dmitri Trenin, op 18 mei 2018 voor Clingendael, het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) IZ en ‘RaamopRusland’,  podium voor kennis,  analyse en...
Lees verder
25 mei 2018

GOV|MHB bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Lees verder
03 januari 2018

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht: Waarom trad de secretaris-generaal van Defensie niet af?

Onderstaande bijdrage werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant van 26 oktober 2017. Omdat binnen de GOV waarschijnlijk niet iedereen deze krant leest heeft de redactie...
Lees verder
29 juni 2017

Jesse Klaver versus de Russische en Chinese miljarden

Jesse Klaver van Groen Links (GL) schoof als ‘vierde man’ aan om een kabinet van VVD, CDA en D66 aan een meerderheid te helpen. In...
Lees verder
20 april 2017

Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Op 15 maart a.s. gaat u natuurlijk kiezen. Op welke partij dat zal zijn is de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht-GOV|MHB (eindnoot 1) (in dit artikel...
Lees verder
17 februari 2017

Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?

Geregeld volgt de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Nederlandse Officierenvereniging de debatten van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer. Het...
Lees verder
11 november 2016

Is afspraak nog afspraak?

De afgelopen tijd is er diverse malen gesteld dat Rusland geregeld internationale verdragen en afspraken schendt. Zo stelde Timo Koster, Directeur Defensiebeleid & Capaciteiten van...
Lees verder
11 mei 2016

Dear President Obama

Would you mind adding one more thing to your ‘to do’ list before you leave office? Last year, before the elections in the UK, you spoke to...
Lees verder
09 februari 2016

Defensiebeleid van de regen in de drup

Onder deze titel had het Montesquieu Instituut op woensdag 3 februari jl. een debat georganiseerd. Veiligheids- en defensie-expert Margriet Drent van Clingendael hield een inleiding,...
Lees verder
02 februari 2021

veiligheid is niet gratis

Lees verder
25 november 2020

De rol van de overheid voor Nederland en Defensie in het bijzonder

Lees verder
07 juli 2020

Zonder GrIT en FOXTROT kan Defensie haar taken niet uitvoeren

Het recente jaarverslag van Defensie stelt dat de continuïteit van de IT is gewaarborgd. Dat is misleidend....
Lees verder
05 mei 2020

What if you are not connected?

Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes. Het vormt de basis voor genetwerkt optreden van alle defensieonderdelen. Als je niet verbonden bent, dan ben je...
Lees verder
24 december 2019

Hoe om te gaan met China (deel 2)

Dr. Jaap Anten zet zijn vraagtekens bij de invloed van de westerse waarden. Zeker in relatie tot China. Nederland verschuilt zich voor het China-beleid onder...
Lees verder
12 november 2019

Heeft de dienstplicht toekomst?

De overheid is een jaar geleden begonnen met experimenteren en stimuleren van maatschappelijke dienstplicht. Is dat een oplossing voor de personele onderbezetting van de krijgsmacht?...
Lees verder
03 oktober 2019

Brief aan de leden van de Vaste Commissie Defensie

De militair mag niet staken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ze lopen massaal weg terwijl er maar geen arbeidsvoorwaardenakkoord komt. De gereedheid daalt verder. Voorzitter...
Lees verder
20 juni 2019

NAVO wel of niet zonder Trump?

Lees verder
05 mei 2019

Met zulke arbeidsvoorwaarden wil niemand dienen in het Nederlands leger

In de onlangs ingediende initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, pleit zij ervoor dat de...
Lees verder
01 maart 2019

Humanitaire inzet is niet genoeg

Met de Churcill-lezing bepleit Mark Rutte een krachtige rol voor Europa in de geo-politiek.nu toe een remmende factor bij pogingen van Europa om een prominentere...
Lees verder
21 juli 2018

De Defensienota 2018 en de marine

Huidige situatie, impact en way ahead; tekst: Paul Greuter en Rob de Leeuw ...
Lees verder
05 februari 2018

Verhoging defensiebudget

= Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht = Waarom we het Europese gemiddelde niet halen. In hun reactie op het regeerakkoord gaven de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) een...
Lees verder
03 januari 2018

Defensie Homeward Bound

U kent hem vast, de bekende song die warmte oproept. Verwoord en gezongen door Simon&Garfunkel. We hoorden het zo vaak tijdens de kerstdagen en de...
Lees verder
28 juni 2017

Benoem een Deltacommissaris

Afgelopen januari werd drs. Wim Kuijken voor zeven jaar herbenoemd als Deltacommissaris. Deze functie is een uitvloeisel van de Deltawet 2011 (Kuijken werd vooruitlopend op...
Lees verder
12 april 2017

Commentaar op: Samenwerking krijgsmachten mag minder vanzelfsprekend.

Het NRC publiceerde dit commentaar op 18 maart jl. Namens de Nederlandse Officierenvereniging (NOV) wil ik daar graag op reageren. Het feit dat er gesproken...
Lees verder
03 februari 2017

Geef Defensie een visie voor lange termijn

Veel Nederlanders maken zich niet echt druk over de internationale politieke situatie. Dit valt op te maken uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau...
Lees verder
18 oktober 2016

Defensie versus Suske en Wiske nummer 149

Premier Rutte maakt doorgaans een wakkere indruk, maar lijkt totaal niet wakker te liggen van de deplorabele staat waarin de Nederlandse defensie zich momenteel bevindt....
Lees verder
02 mei 2016

Een hogere ambitie en meer budget voor de krijgsmacht

Lees verder
18 mei 2012

Test: Slag bij Arnhem

Lees verder
22 december 2020

Nieuwjaarswensen vullen geen budget

Lees verder
17 september 2020

Defensiebegroting 2021: Het schip zinkt, maar het orkest blijft spelen

Lees verder
07 juli 2020

Wordt de publieke sector weer donor?

Triage was een regelmatig gehoorde term tijdens de piek van de coronapandemie. Het betekent letterlijk ‘sorteren’ en werd voor het eerst toegepast in de militaire...
Lees verder
05 mei 2020

Exploitatie-uitgaven in neerwaartse spiraal?

Toenemende druk op de exploitatie: onderhuids ondergraven van de krijgsmacht dreigt opnieuw. ...
Lees verder
24 december 2019

IT bij Defensie op dood spoor

De werkgroep Defensiebeleid & Krijgsmacht van de Nederlandse Officieren Vereniging constateert dat het programma waarmee de gewenste basis-IT-infrastructuur zou worden gerealiseerd, niet van de grond...
Lees verder
12 november 2019

Vragen bij de defensiebegroting 2020

We bogen ons over de defensiebegroting. Wat komt er in 2020 op ons af en hoe wordt de toekomst van de krijgsmacht beschreven. Niet alles...
Lees verder
05 augustus 2019

NLD SOCOM operationeel in 2020

In Nederland waren de Special Forces altijd verdeeld. Door oprichting van een Special Forces Operations Command wordt dit eindelijk gebundeld en direct onder de CDS...
Lees verder
11 mei 2019

De aarzelende stapjes naar militaire zelfstandigheid

Een EU Militair Operationeel Hoofdkwartier...
Lees verder
18 maart 2019

Aanpassing topstructuur Defensie

Veranderen om te veranderen ......
Lees verder
04 februari 2019

Het militair discours

Tekst: kol b.d. J.M.M. Govaarts...
Lees verder
28 mei 2018

Hoe de Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie China onderschat en het gevolg voor Europa

In december 2017 verscheen de Nationale Veiligheidsstrategie van de regering-Trump. Ik richt ik me in dit artikel op twee vragen. Is deze strategie, met inbegrip...
Lees verder
23 januari 2018

Liever een baan als burger

Defensie heeft moeite personeel te behouden. Beperkte carrièrekansen, een disbalans tussen werk en privé: de jonge militair wil het niet meer....
Lees verder
02 januari 2018

Veiligheidsbeleid vooral voor Den Haag

Met het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen van april 2017 wil de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘het politieke en maatschappelijke debat...
Lees verder
01 mei 2017

Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

Doel van de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005 van 4 oktober 2016 is om vast te stellen of de gewijzigde samenstelling en middelen van de Koninklijke Marine...
Lees verder
07 maart 2017

Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie

Lees verder
22 december 2016

Dankbaar overtuigd?

Denken over nationale en internationale veiligheidsaspecten en de rol van de krijgsmacht daarin, is een interessante en uitdagende bezigheid. Welke krijgsmacht, met welke capaciteiten, met...
Lees verder
23 september 2016

De balans opmaken, een reactie op prinsjesdag

Ook voor minister Jeanine Hennis luidde het presenteren van de Ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag het einde in van een periode waarin zij als bewindspersoon haar...
Lees verder
11 april 2016

De Krijgsmacht en de F-35

Vanaf 2017 vormt de F-35 de backbone van de Amerikaanse Luchtmacht, kort daarna zal hij ook zijn intrede in Nederland maken. Medio 2025 zal het...
Lees verder
22 december 2020

Defensievisie 2035 Schieten de krijgsmachtdelen hier nu iets mee op?

Lees verder
24 augustus 2020

GENERAALS, VERTEL DE WAARHEID

Lees verder
07 juli 2020

Defensie en de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

Wist u al dat er weer driftig door ambtenaren is gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden? Ook voor defensie. Maar dit keer zijn ook uitbreidingsopties aangedragen. Klinkt sprookjesachtig,...
Lees verder
17 maart 2020

Je zult maar gewond raken

Kan de Nederlandse krijgsmacht in een grootschalig conflict geneeskundig ondersteunt worden? Ad de Rooij hoopt dat er op enig moment voldoende budget beschikbaar komt. Tot...
Lees verder
24 december 2019

Groei vanuit achterstand

Na de jaren van negatieve bezuinigingsberichten wilde D&K naar boodschappen met een positieve strekking. Maar dat viel tegen. Zie onze terugblik op het beroepsverengingsjaar 2019....
Lees verder
05 oktober 2019

De toekomst van de NAVO

Jaap Anten geeft een verslag van een Clingendael bijeenkomst waar sprekers als Jaap de Hoop Scheffer, Lgen Jan Broeks, Margriet Drenth en Dick Zandee zich...
Lees verder
21 juni 2019

Hulde voor de vicevoorzitter van de NOV

Generaal-majoor der Huzaren b.d. Harm de Jonge benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau...
Lees verder
11 mei 2019

Informatiegestuurd optreden

Informatiegestuurd optreden is al jaren het buzzword voor het toekomstig handelen van de krijgsmacht. Als informatie zo leidend is, dan moeten de afgeleide inlichtingen wel...
Lees verder
18 maart 2019

Project mijnenbestrijdingsvaartuigen

Belgisch-Nederlandse samenwerking in de praktijk...
Lees verder
22 juli 2018

De intensivering van de Frans-Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid

= De intensivering van de Frans- Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid = Een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 15 mei...
Lees verder
28 mei 2018

De KL na de defensienota

Voor de Koninklijke Landmacht (KL) is de weg die met deze defensienota wordt ingeslagen de juiste. De KL is het grootste krijgsmachtdeel met een personeelsintensieve...
Lees verder
19 januari 2018

De defensienota, heilige Graal?

Al tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 werd op verschillende vragen van Kamerleden door de nieuwe staatssecretaris mevrouw Barbara Visser geantwoord dat de Kamer in...
Lees verder
05 oktober 2017

Jelle Reitsma (Brigade-generaal B.D) over de problemen bij defensie

Minister Hennis van Defensie is opgestapt na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar ook dat lost de grote problemen bij de...
Lees verder
28 april 2017

Defensiepersoneel en de formatie

Elk jaar met Prinsjesdag krijgt het defensiepersoneel weer de erkenning van onze politieke bazen voor hun inspanningen.. Geroemd worden de loyaliteit, inzet en de bereidheid...
Lees verder
06 maart 2017

De Nederlandse Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Het belang van een stabiele internationale situatie voor Nederland als 9e exportnatie en 16e economie van de wereld hoeft nauwelijks betoog; welvaart en welzijn in...
Lees verder
15 december 2016

Veiligheidsanalyse generaal b.d. Jelle Reitsma op Family 7

Lees verder
13 juli 2016

Oorsprong, afspraken en consequenties

In de aanloop naar de NAVO-top te Warschau stelde de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht ten behoeve van de GOV/MHB een notitie op met enige feiten,...
Lees verder
10 februari 2016

De spagaat van DenK

Of hij na zijn contract bij Defensie wil blijven weet hij nog niet. Zijn komende uitzending speelt hierbij een grote rol, maar ook de deplorabele...
Lees verder