D&K

48 resultaten
21 June

Hulde voor de vicevoorzitter van de NOV

Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
11 May

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht on Tour

Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
18 March

Aanpassing topstructuur Defensie

Veranderen om te veranderen ......
Lees verder
04 February

Het militair discours

Tekst: kol b.d. J.M.M. Govaarts...
Lees verder
28 May

Hoe de Amerikaanse Nationale Veiligheidsstrategie China onderschat en het gevolg voor Europa

In december 2017 verscheen de Nationale Veiligheidsstrategie van de regering-Trump. Ik richt ik me in dit artikel op twee vragen. Is deze strategie, met inbegrip...
Lees verder
23 January

Liever een baan als burger

Defensie heeft moeite personeel te behouden. Beperkte carrièrekansen, een disbalans tussen werk en privé: de jonge militair wil het niet meer....
Lees verder
02 January

Veiligheidsbeleid vooral voor Den Haag

Met het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen van april 2017 wil de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) ‘het politieke en maatschappelijke debat...
Lees verder
01 May

Reactie op de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005

Doel van de Beleidsdoorlichting Marinestudie 2005 van 4 oktober 2016 is om vast te stellen of de gewijzigde samenstelling en middelen van de Koninklijke Marine...
Lees verder
07 March

Krijgsmacht behoeft langetermijnstrategie

Lees verder
22 December

Dankbaar overtuigd?

Denken over nationale en internationale veiligheidsaspecten en de rol van de krijgsmacht daarin, is een interessante en uitdagende bezigheid. Welke krijgsmacht, met welke capaciteiten, met...
Lees verder
23 September

De balans opmaken, een reactie op prinsjesdag

Ook voor minister Jeanine Hennis luidde het presenteren van de Ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag het einde in van een periode waarin zij als bewindspersoon haar...
Lees verder
11 April

De Krijgsmacht en de F-35

Vanaf 2017 vormt de F-35 de backbone van de Amerikaanse Luchtmacht, kort daarna zal hij ook zijn intrede in Nederland maken. Medio 2025 zal het...
Lees verder
21 June

Breuklijnen en aanpassingsdecennia

Auteur: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
11 May

Informatiegestuurd optreden

Tekst: lkol b.d. F.A. Ebbelaar...
Lees verder
18 March

Project mijnenbestrijdingsvaartuigen

Belgisch-Nederlandse samenwerking in de praktijk...
Lees verder
22 July

De intensivering van de Frans-Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid

= De intensivering van de Frans- Duitse samenwerking en de gevolgen voor het Nederlandse Europabeleid = Een bijeenkomst van de Atlantische Commissie op 15 mei...
Lees verder
28 May

De KL na de defensienota

Voor de Koninklijke Landmacht (KL) is de weg die met deze defensienota wordt ingeslagen de juiste. De KL is het grootste krijgsmachtdeel met een personeelsintensieve...
Lees verder
19 January

De defensienota, heilige Graal?

Al tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 werd op verschillende vragen van Kamerleden door de nieuwe staatssecretaris mevrouw Barbara Visser geantwoord dat de Kamer in...
Lees verder
05 October

Jelle Reitsma (Brigade-generaal B.D) over de problemen bij defensie

Minister Hennis van Defensie is opgestapt na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar ook dat lost de grote problemen bij de...
Lees verder
28 April

Defensiepersoneel en de formatie

Elk jaar met Prinsjesdag krijgt het defensiepersoneel weer de erkenning van onze politieke bazen voor hun inspanningen.. Geroemd worden de loyaliteit, inzet en de bereidheid...
Lees verder
06 March

De Nederlandse Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Het belang van een stabiele internationale situatie voor Nederland als 9e exportnatie en 16e economie van de wereld hoeft nauwelijks betoog; welvaart en welzijn in...
Lees verder
15 December

Veiligheidsanalyse generaal b.d. Jelle Reitsma op Family 7

Lees verder
13 July

Oorsprong, afspraken en consequenties

In de aanloop naar de NAVO-top te Warschau stelde de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht ten behoeve van de GOV/MHB een notitie op met enige feiten,...
Lees verder
20 March

Officierenverenigingen steunen minister onder voorwaarden

Zaterdag 19 maart heeft Minister Hennis in het programma Kamerbreed ferme taal gesproken. Ze gaat in onderhandeling met Minister Dijsselbloem voor twee miljard euro extra...
Lees verder
20 June

NAVO wel of niet zonder Trump?

Lees verder
11 May

Joint Air Power Competence and Space Conference

Tekst: cdre b.d. drs. D.F. Nagel...
Lees verder
13 March

D&K on tour

Auteur: lkol b.d. F.A. Ebbelaar, secretaris van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht...
Lees verder
21 July

Putin 4.0: Ready for a new Cold War?

Lezing door Dmitri Trenin, op 18 mei 2018 voor Clingendael, het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) IZ en ‘RaamopRusland’,  podium voor kennis,  analyse en...
Lees verder
25 May

GOV|MHB bij rondetafelgesprek Tweede Kamer

Lees verder
03 January

Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht: Waarom trad de secretaris-generaal van Defensie niet af?

Onderstaande bijdrage werd eerder gepubliceerd in de Volkskrant van 26 oktober 2017. Omdat binnen de GOV waarschijnlijk niet iedereen deze krant leest heeft de redactie...
Lees verder
29 June

Jesse Klaver versus de Russische en Chinese miljarden

Jesse Klaver van Groen Links (GL) schoof als ‘vierde man’ aan om een kabinet van VVD, CDA en D66 aan een meerderheid te helpen. In...
Lees verder
20 April

Defensie in de verkiezingsprogramma’s

Op 15 maart a.s. gaat u natuurlijk kiezen. Op welke partij dat zal zijn is de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht-GOV|MHB (eindnoot 1) (in dit artikel...
Lees verder
17 February

Framing, opzettelijke misinformatie, of gewoon slim?

Geregeld volgt de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de Nederlandse Officierenvereniging de debatten van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer. Het...
Lees verder
11 November

Is afspraak nog afspraak?

De afgelopen tijd is er diverse malen gesteld dat Rusland geregeld internationale verdragen en afspraken schendt. Zo stelde Timo Koster, Directeur Defensiebeleid & Capaciteiten van...
Lees verder
11 May

Dear President Obama

Would you mind adding one more thing to your ‘to do’ list before you leave office? Last year, before the elections in the UK, you spoke to...
Lees verder
10 February

De spagaat van DenK

Of hij na zijn contract bij Defensie wil blijven weet hij nog niet. Zijn komende uitzending speelt hierbij een grote rol, maar ook de deplorabele...
Lees verder
11 May

De aarzelende stapjes naar militaire zelfstandigheid

Een EU Militair Operationeel Hoofdkwartier...
Lees verder
05 May

Met zulke arbeidsvoorwaarden wil niemand dienen in het Nederlands leger

In de onlangs ingediende initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) over een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen, pleit zij ervoor dat de...
Lees verder
01 March

Humanitaire inzet is niet genoeg

Met de Churcill-lezing bepleit Mark Rutte een krachtige rol voor Europa in de geo-politiek.nu toe een remmende factor bij pogingen van Europa om een prominentere...
Lees verder
21 July

De Defensienota 2018 en de marine

Huidige situatie, impact en way ahead; tekst: Paul Greuter en Rob de Leeuw ...
Lees verder
05 February

Verhoging defensiebudget

= Werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht = Waarom we het Europese gemiddelde niet halen. In hun reactie op het regeerakkoord gaven de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) een...
Lees verder
03 January

Defensie Homeward Bound

U kent hem vast, de bekende song die warmte oproept. Verwoord en gezongen door Simon&Garfunkel. We hoorden het zo vaak tijdens de kerstdagen en de...
Lees verder
28 June

Benoem een Deltacommissaris

Afgelopen januari werd drs. Wim Kuijken voor zeven jaar herbenoemd als Deltacommissaris. Deze functie is een uitvloeisel van de Deltawet 2011 (Kuijken werd vooruitlopend op...
Lees verder
12 April

Commentaar op: Samenwerking krijgsmachten mag minder vanzelfsprekend.

Het NRC publiceerde dit commentaar op 18 maart jl. Namens de Nederlandse Officierenvereniging (NOV) wil ik daar graag op reageren. Het feit dat er gesproken...
Lees verder
03 February

Geef Defensie een visie voor lange termijn

Veel Nederlanders maken zich niet echt druk over de internationale politieke situatie. Dit valt op te maken uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau...
Lees verder
18 October

Defensie versus Suske en Wiske nummer 149

Premier Rutte maakt doorgaans een wakkere indruk, maar lijkt totaal niet wakker te liggen van de deplorabele staat waarin de Nederlandse defensie zich momenteel bevindt....
Lees verder
02 May

Een hogere ambitie en meer budget voor de krijgsmacht

Lees verder
09 February

Defensiebeleid van de regen in de drup

Onder deze titel had het Montesquieu Instituut op woensdag 3 februari jl. een debat georganiseerd. Veiligheids- en defensie-expert Margriet Drent van Clingendael hield een inleiding,...
Lees verder