China is plotseling 'in'. In Nederlandse defensiekringen is deze wijziging deels in gang gezet door de positie van de VS. Daar is men tot het inzicht gekomen dat China een expanderend kwaad vertegenwoordigt, zowel economisch, militair als politiek. Dit kwaad moet worden bestreden.

Aangezien Nederland politiek en zeker militair afhankelijk is van de Verenigde Staten (VS), is het belangrijk om de politieke en militaire controverse tussen onze belangrijkste NAVO-partner en China enigszins te analyseren. Des te meer omdat de Nederlandse (militaire) standpunten soms gekleurd lijken door de Amerikaanse. Op grond van deze analyse beantwoordt Dr. Jaap Anten in drie elkaar opvolgende artikelen als eerste de vraag hoe Nederland moet omgaan met China. Als tweede gaat hij in op de grote (militaire) gevolgen van de controverse tussen beide grootmachten. Het laatste deel gaat hij in op de discussie in Nederland en op de adviezen aan de regering hoe om te gaan met China. De delen verschijnen in Carre nr. 7 en 8-2019 en nr. 1-2020. Lees meer in het eerste deel