"Secretaris"

Test slag bij Arnhem

De slag om Arnhem is een van de bekendste en
meest dramatische gebeurtenissen tijdens de
bevrijding van Nederland in 1944. De uitkomst
ervan behoort nog steeds tot de raadsels van
WO-II. Geallieerde blunders – vanaf Sicilië tot de Elbe – hebben geleid tot vele naoorlogse onderzoeken en publicaties
door gerenommeerde auteurs. Bij de operatie Market Garden wordt, na bestudering van de bronnen over het Duitse
optreden, pas duidelijk waarom het fout moest gaan.

Lees hier verder: ca0207boekbespr.