"BGEN B.D. IR. L.P. BOOMAN"

Zonder GrIT en FOXTROT kan Defensie haar taken niet uitvoeren

Het recente jaarverslag van Defensie stelt dat de continuïteit van de IT is gewaarborgd. Dat is misleidend.

Het programma GrIT staat volledig stil. Aanleiding was het derde BIT-rapport van juni 2019, dat ervoor zorgde dat de staatssecretaris geen politieke instemming kreeg voor de geplande voortzetting van GrIT. Onlangs heeft de staatssecretaris aan de Kamer gemeld dat er meer tijd nodig is voor de heroverweging van de aanbesteding van GrIT en dat er na de zomer een vierde BIT-toets zal worden aangevraagd. Lees in het hele artikel hoe Bert Booman dit alles inschat.