Toenemende druk op de exploitatie: onderhuids ondergraven van de krijgsmacht dreigt opnieuw.

De ambities van Defensie op het gebied van personeel en investeringen zijn hoog. De noodzaak tot herstel, versterking en groei van de krijgsmacht ligt hieraan ten grondslag. De inschatting nu is dat de ambities groter zullen blijken te zijn dan de budgetten toelaten.

We mogen aannemen dat er aan de ambities voor personeel en investeringen niet wordt getornd. De behoefte aan extra geld zal dus binnen het defensiebudget moeten worden gevonden. Wat resteert is het verlagen van de uitgaven voor ‘overige exploitatie’. Met andere woorden minder uitgaven voor oefeningen van eenheden, opleiding en training van personeel, herstel en uitbreiden van voorraden (reservedelen, munitie etc.). Gaan we weer afglijden als enkele jaren geleden? Lees het hele artikel