"Marc Chavannes"

GENERAALS, VERTEL DE WAARHEID

GENERAALS, VERTEL DE WAARHEID.

Zo luidt wederom een oproep van Marc Chavannes, journalist en voormalig hoogleraar journalistiek. Hij doet dit in ‘De Correspondent’, een online journalistiek platform.

Zijn bijdrage gaat over ‘Internationale naïviteit combineren met pretenties’, hetgeen zijn observatie is van de wijze waarop Mark Rutte Nederland wegzet in de discussies binnen de Europese Unie. Gaandeweg constateert hij ‘wij zijn wereldvreemd- ook militair’. Noemt de staat van de krijgsmacht ‘deplorabel’. En doet vervolgens een oproep: ‘Topgeneraals weten dat het officiële verhaal niet deugt. Dat de krijgsmacht niet op zijn taak is toegerust’.  Ofwel, uw loyaliteit ligt bij land en volk die de feitelijkheden te horen moeten krijgen. In weerwil wat de SG van Defensie met haar recente aanwijzing A/978 poogt: het opwerpen van drempels voor transparantie en kritische geluiden.

Lees het hele artikel op https://decorrespondent.nl/11448/nederland-won-een-slag-in-brussel-maar-is-veel-te-naief-als-het-echt-oorlog-wordt/1245740347368-169b557a. Gratis te lezen.

 

U kunt als lezer van de website NOV langer gebruik maken van artikels in De Correspondent. Gebruik daartoe de code voor de site  https://decorrespondent.nl/code/goslinga .  Vervolgens code mgdc90.