Oorsprong, afspraken en consequenties

In de aanloop naar de NAVO-top te Warschau stelde de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht ten behoeve van de GOV/MHB een notitie op met enige feiten, inschattingen en opties, leidend naar stellingnames en standpunten.

De notitie tipt onder meer aan de aspecten:

  • Wat is nu die dreiging zoals die in het oostelijk deel van het NAVO-grondgebied wordt ervaren?
  • Enkele van de maatregelen die de 28 bondgenoten afgesproken hebben.
  • Wat betekenen die maatregelen voor Nederland en welke financiële consequenties brengen die met zich mee?
De notitie kan gedownload worden via deze link: NAVO-top Warschau