"Lkol b.d. Frans Ebbelaar en Bgen b.d. Bert Booman"

What if you are not connected?

Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes. Het vormt de basis voor genetwerkt optreden van alle defensieonderdelen. Als je niet verbonden bent, dan ben je in gevaar. Dan kan je niet goed meedoen en word je uiteindelijk zelfs irrelevant.

Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende en sterkere krijgsmacht. De Defensienota van 2018 geeft de krijgsmacht richting en schetst onder andere een toekomstbeeld van een volledig genetwerkte organisatie. De krijgsmacht waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is.  Moeiteloze informatie-uitwisseling tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus. Met sensoren tot op de individuele militair. Lees het hele artikel