"Tekst Cdre b.d. Drs. Don Nagel"

De Miljoenennota, Dankbaar moet je zijn

Het trefwoord is ‘beleidsarm’, en dat met de Herijkingsnota in het vooruitzicht. Maar de regering verkondigt dat we dankbaar moeten zijn, schrijft Cdre b.d. Don Nagel.

Ter gelegenheid van Prinsjesdag 2019 heeft de Werkgroep D&K gekeken naar de defensiebegroting 2020.  Lees verder