"Tekst: Lkol F.A. Ebbelaar, secretaris werkgroep D&K"

Vragen bij de defensiebegroting 2020

We bogen ons over de defensiebegroting. Wat komt er in 2020 op ons af en hoe wordt de toekomst van de krijgsmacht beschreven. Niet alles was ons duidelijk.

Veel gaat er beter bij Defensie. In de begroting wordt het genuanceerd verwoord in de inleiding van de Beleidsagenda.

Toch was niet alles ons duidelijk. Inmiddels hebben wij in recente gesprekken en communicatie met Kamerleden en ambtenaren op het ministerie onze observaties kunnen delen. Lees al onze vragen bij de begroting