Tekst: kol b.d. J.M.M. Govaarts
Het militair discours: ook een rol voor de Koninklijke Marechaussee
Vanuit mijn professionele achtergrond als officier bij de KMar heb ik vorig jaar belangstelling getoond voor mijn huidige plaats in het HB van de NOV.  Hiervoor heb ik verschillende redenen. Het viel mij op dat in de afgelopen jaren de KMar niet op dit niveau was vertegenwoordigd en bovendien - nog belangrijker- de marechaussee-inbreng bij realisatie van de doelstelling van het NOV niet zichtbaar was. Ook de marechaussee moet een mening kunnen geven over de krijgsmachtorganisatie, haar werkwijze en meedenken over vrede en veiligheid.

De KMar is meer dan alleen Schiphol. De KMar heeft zusterkorpsen, met gezamenlijk meer dan een miljoen gendarmes, over de hele wereld. De KMar is aangesloten bij verschillende internationale politieorganisaties met een militaire status (gendarmes), in mondiaal en Europees verband. Hier is de KMar wel zichtbaar. In verschillende werkgroepen van deze organisaties worden de werkwijzen met elkaar besproken en wordt meegedacht over de rol van gendarmerie met betrekking tot vrede en veiligheid. Het kennisnemen van elkaars innovaties is hierbij van groot belang. Met de kennis van deze samenwerkingsverbanden kan de KMar een waardevolle bijdrage leveren aan de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht van de NOV.

Een marechaussee is zowel politieambtenaar als militair. De huidige NAVO-strategie leidde de afgelopen decennia tot transformatie van capabilities en doctrines; zeker voor de Military Police (MP). Deze transformatie heeft tot gevolg gehad dat voor het eerst een Allied Joint Doctrine for Military Police door de NAVO- landen is vastgesteld (AJP 3.2.3.3). Anders gezegd: de MP krijgt naast haar klassieke nationale taak, ‘to police the force’, een operationele taak: ‘to join the force’; MP-assets als capabilities voor de commandant. Dit betekent dus veel meer dan de Koude Oorlog-taken zoals die moesten worden uitgevoerd volgens STANAG 2085 NATO Combined Military Police. Toen Nederland nog een legerkorps had was deze taak, voornamelijk bestaande uit verkeerscontrole, belegd bij 101 Marechausseebataljon. Terwijl binnen de NAVO een operationele taak voor de MP voor de commandant noodzakelijk werd geacht, bezuinigde Nederland het laatste restje MP weg. In Italië gebeurde het omgekeerde en ontwikkelde de Carabinieri een Multinational Specialized Unit (MSU); bijna geheel bestaande uit carabinieri. Ook de KMar heeft met deze eenheden deelgenomen aan operaties. Bij verschillende NAVO doctrine-werkgroepen zien we nu bijdragen door MP in de vorm van bijvoorbeeld de Canadian Mounted Police, Carabinieri, Gendarmerie National een de US MP, maar ook een bescheiden inzet door de KMar. Met de kennis van deze samenwerkingsverbanden kan de KMar een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse militaire doctrines.

De KMar in haar rol van MP is meer dan verkeerscontroles en behandeling van krijgsgevangenen

Mijn laatste functie was Provost Marshal SACEUR bij SHAPE Allied Command Operations. Als gevolg van de nieuwe doctrine is de Provost Marshal tevens politie-adviseur van de commandant en samen met andere adviseurs, zoals de POLAD, LEGAD, etc. lid van de senior staff. Als lid van deze staf werd ik betrokken bij het NAVO operational planning process en heb ik samen met mijn sectie, bestaande uit Carabinieri en Gendarmerie National, inhoudelijk bijgedragen aan het SACEUR OPPLAN voor de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Kortom, de KMar in haar rol van MP is meer dan verkeerscontroles en behandeling van krijgsgevangenen. Het is aan de KMar haar kwaliteiten te delen met de operationele commando’s. Wellicht een MP-eenheid ‘to join the force’ voor stability operations waaronder bijvoorbeeld counter insurgency onder militair gezag. Ik zet hiervoor met de huidige NOV-leden van de KMar graag de eerste stap. Met name inspirerende enthousiaste jonge marechaussees met frisse nieuwe ideeën zijn van harte welkom om het stokje van de toekomst zo snel mogelijk over te nemen.

Zo kan de KMar met haar professionele kwaliteiten, werkwijze en innovaties bijdragen aan de meningsvorming over onze toekomstige krijgsmachtorganisatie. Sans peur et sans reproche.