Dr. Jaap Anten zet zijn vraagtekens bij de invloed van de westerse waarden. Zeker in relatie tot China. Nederland verschuilt zich voor het China-beleid onder de EU-paraplu. De passiviteit blijkt uit de adviesvragen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Dit uitgebreide deel 2 gaat over wat volgens Nederland essentieel is voor het standpunt ten opzichte van China. Allereerst de internationale rechtsorde en het EU-beleid met betrekking tot China, gevolgd door Nederlandse adviezen over hoe om te gaan met dit beleid.

Het in het volgende nummer van Carré te publiceren deel 3 richt zich op de discussie in Nederland over China, met daarna de veronderstelde Nederlandse defensiekeuzes voor 2035. En tot slot, waarom die keuzes vanwege China onjuist zullen blijken te zijn. Lees het hele artikel