Een hogere ambitie en meer budget voor de krijgsmacht

Op de NAVO-top in Wales heeft ook onze minister-president verklaard zich te zullen inspannen om de komende tien jaar de defensie-uitgaven in de richting van de twee procent-BBP richtlijn te bewegen . Wat gaan we met dat geld doen? Dat zou moeten blijken uit het ambitieniveau voor de krijgsmacht, vastgesteld door de regering. Momenteel is dat het uitgeklede ambitieniveau van de nota ‘In het belang van Nederland’. De nota van het kabinet Rutte met een gekrompen ambitie op basis van geldzorgen. Een ambitie, die niet meer aansluit op de veranderde veiligheid in en rondom Nederland en Europa . Een brede vertegenwoordiging uit de Tweede Kamer heeft Minister Hennis al in 2014 , en opnieuw in 2015 , gevraagd wat het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht in de komende jaren is, welke internationale veiligheidsstrategie daarbij hoort en hoe de slagkracht van Defensie dient te worden vergroot. Ook de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) pleiten voor een aanpassing. Met dit artikel geven wij een voorzet.

Klik hier om het bestand te downloaden