"Frans Ebbelaar"

Defensievisie 2035 Schieten de krijgsmachtdelen hier nu iets mee op?

Defensievisie 2035

Schieten de krijgsmachtdelen hier nu iets mee op?

LKOL B.D. F.A. EBBELAAR

Op 15 oktober 2020, drieënhalf jaar na het begin van deze kabinetsperiode, was daar dan eindelijk de Defensievisie 2035: de al in de Defensienota 2018 aangekondigde uitwerking van ‘de lange lijnen naar de toekomst’. Hieronder een korte samenvatting van de reacties van de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K).

De vraag bij D&K rees of het ook echt een visie is. Lees hier verder.