"Generaal-majoor b.d. J.H. De Jonge"

Brief aan de leden van de Vaste Commissie Defensie

De militair mag niet staken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ze lopen massaal weg terwijl er maar geen arbeidsvoorwaardenakkoord komt. De gereedheid daalt verder. Voorzitter D&K De Jonge roept de Kamerleden op in gezamenlijkheid, coalitie en oppositie, bij de minister en de staatssecretaris aan te dringen op beweging en haast van hun kant.

Leden van de VCD,

Alles lijkt erop dat de onderhandelingen tussen werkgever minister van Defensie en bonden in de afgelopen twee weken – ook in deze laatste dagen van mei in het formeel overleg SOD – opnieuw niets hebben opgeleverd; het zit zo vast als een huis en de werkgever beweegt niet. Het wordt dus nu echt tijd dat er onconventionele stappen worden gemaakt. De volksvertegenwoordiging moet hierin haar rol dominant spelen. Dat is mijn oproep aan u. Lees de hele brief aan de VCD