"DR. JAAP ANTEN"

De rol van de overheid voor Nederland en Defensie in het bijzonder

De rol van de overheid voor Nederland en Defensie in het bijzonder

Al jaren voor de coronacrisis ontstond er een discussie, binnen Europa en Noord-Amerika in het groot, en binnen de werkgroep Defensiebeleid en Krijgsmacht (D&K) in het klein, over de vraag of het neoliberalisme niet te ver is doorgeschoten. De vraag of de overheid, in het bijzonder de centrale overheid, te ver is teruggetreden en te veel aan de markt overlaat.

D&K-lid Jaap Anten citeert Tjeenk Willink, voormalig vicevoorzitter van de Raad van State en nu minister van Staat: ‘Omdat in de afgelopen veertig jaar eigenlijk vooral de nadruk heeft gelegen op wat de overheid niet meer zou kunnen. Daarom hebben we diensten verkocht, hebben we zaken uitbesteed, hebben we gedecentraliseerd. In zekere zin is de overheid een verdienmodel geworden’. De overheid is volgens Anten meer dan een kostenmanager. In zijn beschouwing is bijvoorbeeld Defensie meer dan een kostenpost in een verdienmodel. Lees zijn artikel