"CDRE B.D. DRS. D.F. NAGEL"

Defensie en de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

Wist u al dat er weer driftig door ambtenaren is gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden? Ook voor defensie. Maar dit keer zijn ook uitbreidingsopties aangedragen. Klinkt sprookjesachtig, maar een sprookje is het allesbehalve.

Op 11 juli 2019 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer ingelicht hoe hij uitvoering geeft aan de motie-Sneller (van 19 december 2018). Daarin werd de minister van Financiën verzocht ‘ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis effectieve beleidsopties en hervormingen, bestaande uit zowel plussen als minnen, in kaart te brengen, gegeven de ervaringen uit het verleden van brede heroverwegingen’.

De rapporten zijn als analyse van een ambtelijke werkgroep eind februari afgerond en, zonder politieke weging noch ministeriële goedkeuring, nog voor de uitbraak van het coronavirus, aangeleverd bij het Ministerie van Financiën. In april zijn de rapporten aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees de korte samenvatting van het rapport en onze voorkeur.