"Drs. J.A.J. (Oud res maj) Hans Stevens en Dr. J. (Jaap) Anten"

Heeft de dienstplicht toekomst?

De overheid is een jaar geleden begonnen met experimenteren en stimuleren van maatschappelijke dienstplicht. Is dat een oplossing voor de personele onderbezetting van de krijgsmacht?

Wat is eigenlijk de oorzaak van de wervings- en behoudsproblemen bij defensie? Kunnen die worden weggenomen door de herinvoering van de dienstplicht? Wat is het verschil tussen dienstplicht en dienplicht? Hoe doen ze het in andere Europese landen? Als we zouden overgaan tot een vorm van dienstplicht wat zouden dan de voorwaarden moeten? De schrijvers gaan op deze vragen in. Lees het hele artikel