"Werkgroep D&K"

Matrix met de partijstandpunten over defensie

De NOV is een beroepsvereniging van officieren. Dus wij, als vereniging, staan pal voor de krijgsmacht en zijn grote noden.  In bijgaand overzicht heeft onze denktank Defensiebeleid & Krijgsmacht de insteek van de diverse partijen op het gebied van de defensie-inspanningen inzichtelijk gemaakt.  Zie bijlage.

Partijen die zich echt positief onderscheiden in hun aandacht voor defensie zijn: CDA, VVD, JA21, SGP ????

Ga hier 210305 Matrix verkiezingsprogramma’s v3a naar het overzicht