"CDRE B.D. DRS. D.F. NAGEL"

Veiligheid is niet gratis

Het kabinet Rutte III gaat eind oktober 2017 van start met als motto ‘Vertrouwen in de toekomst. Minister van Defensie wordt mw. drs. A. Bijleveld-Schouten (CDA). Een vrouw met ruime bestuurlijke ervaring op diverse niveaus en de dochter van een voormalig beroepsofficier. De defensieorganisatie en – cultuur zijn haar niet vreemd. Dat wekt hoge verwachtingen: een bewindspersoon die pal voor de krijgsmacht zal staan.

Wat heeft Rutte III na vier jaar voor de krijgsmacht gepresteerd? Daartoe kijken we naar de jaarlijkse defensiebegrotingen voor de periode 2018 – 2021 en naar het oordeel van de Algemene Rekenkamer (ARK) over de realisatie van de plannen van Defensie. Zo wordt duidelijk in hoeverre dit kabinet, in het bijzonder de minister van Defensie, erin is geslaagd het herstel van de krijgsmacht te verwezenlijken. Welke tekortkomingen zijn er nog na deze vier jaar? Is de krijgsmacht weer in staat de grondwettelijke taken uit te voeren? We volgen in dit artikel de begrotingen en jaarverslagen van Defensie en de relevante nota’s die de ARK over de voornemens en realisatie heeft gepubliceerd. Lees hier verder