"Tekst: Bgen b.d. ir. L.P. Booman"

IT bij Defensie op dood spoor

De werkgroep Defensiebeleid & Krijgsmacht van de Nederlandse Officieren Vereniging constateert dat het programma waarmee de gewenste basis-IT-infrastructuur zou worden gerealiseerd, niet van de grond komt. Een desastreuze ontwikkeling.

Een moderne krijgsmacht vecht voor een belangrijk deel in het digitale domein. In de Defensienota 2018 is informatiegestuurd optreden (IGO) bestempeld als een strategische keuze. Daartoe moet de IT- infrastructuur binnen Defensie op een hoger plan worden gebracht. De situatie van vandaag is vergelijkbaar met een verouderd wegennet. Er worden inmiddels heel veel extra wegen aangelegd en die moeten aangesloten worden op een nieuwe centrale hoofdweg. Deze hoofdweg is weliswaar gepland, maar de realisatie ervan komt maar niet van de grond. Op een verouderd wegennet komen moderne auto’s nog wel vooruit, maar als de IT-infrastructuur niet meer voldoet, gaat het helaas mis met de vernieuwing en uitbreiding van applicaties. En alle in gang gezette ontwikkelingen – invoering van sensoren die veel data genereren, robotisering, opereren in het informatiedomein – voegen feitelijk niets toe. Zie daar het nut en de noodzaak van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Lees het hele artikel