"Door: generaal-majoor b.d. Harm de Jonge"

Defensie Homeward Bound

U kent hem vast, de bekende song die warmte oproept. Verwoord en gezongen door Simon&Garfunkel. We hoorden het zo vaak tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling.

“Homeward Bound, I wish I was
Home where my thought’s escaping Home where my music’s playing
Home where my love lies waiting Silently for me….”

Je voelt je op weg, op een route die uitgezet is en de uiteindelijke bestemming straalt geborgenheid en warmte uit. Iets vertrouwds.

Wat bijzonder toepasselijk voor de NOV als we omkijken naar het jaar 2017! Het was een zinderend jaar waar uiteindelijk veel bij elkaar kwam: een langverwachte en sterk verbeterde CAO en een ongekende toename van het defensiebudget. Immers, het was in 2012 dat de NOV een nieuwe koers uitzette en nieuwe energie en capaciteiten mobiliseerde om te gaan strijden. Aanleiding was uiteraard het rampzalige miljard bezuiniging van Hillen en het gevoelde gebrek aan bereidheid om arbeidsvoorwaarden aan te passen. Toen begon voor ons vier jaren van plannen, praten en overtuigen met politici, de samenleving mobiliseren via de media, NOV-verkiezingsdebatten met politici, vechten in het HDP-huis, de leden raadplegen en daarmee weer terug naar het Binnenhof, overleg met andere denktanks, enz. enz.

En dan mei 2017 waar een volstrekt onvoldoende eindbod wordt gepresenteerd. Terugverwezen door de leden van de NOV! Hoog spel leidend tot het veel betere akkoord in november. Een spannende finale! En in diezelfde maand de definitieve doorbraak om het defensiebudget fors en structureel te verhogen, na een periode van 25 jaar onafgebroken verlagen. Uiteindelijk werd de energie van de NOV verzilverd. Wij zijn nu daadwerkelijk Homeward Bound. En dat geeft een goed gevoel; het is de goede weg. Maar we zijn er nog niet. Die eindbestemming, het hebben van een sterke, gevulde, voor haar taken berekende krijgsmacht, ligt nog vóór ons. En dus vervolgt de NOV vastberaden haar weg. Dat kan alleen maar samen met u.

“Home where my thought’s escaping”

Onze inspanningen zijn herkend. Sinds twee jaar stijgt het aantal leden van de NOV weer. De NOV kan meer leden gebruiken. Dat maakt ons sterker. Wilt u daaraan meewerken? Door in uw omgeving collega’s te mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten? Actief, post actief, reservist. Wij willen graag nog sterker onze tocht met alle officieren vervolgen. Voor die betere krijgsmacht.