Tekst: bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen, voorzitter NOV

In oktober 2018 start het arbeidsvoorwaardelijk overleg over het nieuwe loongebouw, toelages, bindingspremies, somscores etc. Dit overleg moet op 31-12-2019 zijn afgerond.

Bij dit overleg hanteert de NOV de volgende uitgangspunten:

  • De NOV voert dit overleg in GOV|MHB-verband. Onze onderhandelaar is maj Niels van Woensel;
  • Defensie moet een van de vijf beste werkgevers van Nederland worden. Een goed gebouwd en onderbouwd loongebouw is hiervoor essentieel;
  • Defensie moet een concurrerende werkgever worden, bij wie ook de bijzondere positie van de militair diep maar ook herkenbaar in de arbeidsvoorwaarden is verankerd;
  • De concurrentie komt niet alleen van de markt, maar ook van de andere departementen;
  • Het principe zal worden: zo generiek als mogelijk en zo specifiek als noodzakelijk. Defensie is geen eenheidsworst. De luchtmacht heeft andere voorwaarden nodig dan de landmacht. Op basis van bezoeken proberen wij de het generieke maar ook het specifieke van sommige eenheden of groepen van personen vast te stellen. De wereld verandert snel. De NOV zal dan ook voortdurend de discussie met eenheden en personen aangaan.

In deze en volgende edities van Carré zal de komende tijd steeds een à twee artikelen over bovengenoemde  bezoeken worden opgenomen.

Binnen de GOV|MHB zoekt de NOV bewust de discussie, de terugkoppeling op de organisatie en zijn personeelsleden v.w.b. de arbeidsvoorwaarden. Pas dan kunnen wij effectief zijn aan de onderhandelingstafel. Wij zijn er voor u.