De redactie van Carré attendeert u graag op de inleverdatum van kopij voor Carré nr. 4 van 2019:  17 mei aanstaande.