"Genm b.d. Ruud van Dam"

Carreactie: Meer F-35 toestellen

Genm b.d. Ruud van Dam reageert n.a.v. de column van de voorzitter NOV, bgen b.d. Ruud Vermeulen in Carré 4-2018

Geachte voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging,

In uw column ’Van de voorzitter’ in Carré nummer 4 van 2018 las ik onder het kopje ‘Capabilities’ het volgende: ’En voor onze luchtmacht zou er een uitbreiding met 25 F-35’s moeten worden gerealiseerd’.

Uiteraard juich ik toe dat u een uitbreiding van het aantal F-35’s voorstaat, maar het getal van 25 is niet helemaal juist. Bij het besluit tot aanschaf van 37 F-35’s is de financiële drijfveer leidend geweest en niet de operationele behoefte. De Nederlandse ambitie voor alle krijgsmachtdelen is om in twee conflicten of op twee locaties tegelijk en langdurig op te kunnen treden. Om invulling te geven aan deze Nederlandse opdracht zijn vier squadrons van ieder 15 F35’ s nodig, die op twee locaties of twee conflicten in een (semi-)permissive omgeving tegelijk en langdurig in een vier-slag (voor het vereiste voortzettingsvermogen) kunnen worden ingezet. Inclusief F-35’s voor initiële opleiding en testdoeleinden zijn dan 67 toestellen nodig. Indien het een non-permissive omgeving betreft, kan met dit aantal F-35’s maar één as langdurig worden bediend.
Er is dus een uitbreiding nodig met dertig F-35’s.


Reactie van bgen b.d. Vermeulen: De genm b.d. van Dam hanteert hier de juiste cijfers. Ik dank hem voor de verbeteringen.