Titel: De Koreaanse Oorlog

Oorspronkelijke titel: The  Korean War                                           

Auteur: Max hastings

Uitgever: Pan Books (1987)

Vertaling: Edzaed Knol en Wilma Paalman

Uitgever: Hollands Diep (2018)

ISBN: 978 90 488 4385 5

Prijs:  € 24,95 (bol.com)

Recensent: lkol b.d. P. Dekkers

Het zal mogelijk door de actuele, voorzichtige toenadering tussen Noord-Korea  en het Westen zijn dat ruim dertig jaar na de publicatie van de oorspronkelijke Engelse versie ‘The Korean War’ nog eens een Nederlandse vertaling verschijnt van dit kloeke werk over de oorlog die bijna zeventig jaar geleden woedde op het Koreaanse schiereiland.

Het feit dat de originele Engelse uitgave al van wat oudere datum is doet echter niets af aan de leesbaarheid en de wijze waarop deze oorlog is beschreven; het boek doet vrijwel nergens gedateerd aan. Op zevenhonderd bladzijden geeft de auteur een nagenoeg totaal inzicht in  het  ontstaan van het conflict, het verloop en de afronding met de wapenstilstand van 1953.

Max Hastings is een gelauwerd geschiedschrijver, documentairemaker en journalist. Hij is gespecialiseerd in krijgsgeschiedenis en heeft meer dan twintig werken op zijn naam. In dit boek heeft hij zich willen richten op zowel de krijgskundige aspecten als de menselijke kant. Hij heeft de oorlog bekeken door de bril van de generaals en legeraanvoerders, maar ook met de ogen van de soldaten, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden hebben gediend. En niet te vergeten, ook met Chinese veteranen heeft hij gesprekken gevoerd. Zijn conclusie, dat deze oorlog een van de belangrijkste en meest fascinerende conflicten is van deze eeuw, is gerechtvaardigd. De oorlog in Korea was de eerste test van een supermacht in het nucleaire tijdperk bij de inzet van beperkt geweld om een beperkte doelstelling te bereiken. De tragedie volgens Hastings is dat vele lessen van de Koreaanse oorlog later stelselmatig zijn genegeerd tijdens de Vietnamoorlog en daarna. Een oorlog  op  het  vasteland van Azië tegen een gemotiveerde tegenstander, op sandalen in katoenen pyjama’s, valt niet te winnen met alleen technologisch superieure bewapening en uitrusting. De inzet van Amerikaanse bommenwerpers leverde nauwelijks resultaten op tegen een tegenstander die zijn bevoorrading per drager en ossenwagen vervoerde. De Noord-Koreanen en de Chinezen  bleven tot aan de wapenstilstand in staat om voldoende voedsel en munitie naar het front te vervoeren. De protesten van de commandanten tegen de hun opgelegde politieke beperkingen, waarbij de later ontslagen vijfsterren generaal Douglas MacArthur de meest uitgesprokene was, waren veelal gebaseerd op drijfzand.

De Nederlandse vertaling is aangevuld met een uitgebreid voorwoord waarin de Nederlandse inbreng wordt beschreven. Bijna vergeten is het feit dat van alle operaties waaraan ons land na de Tweede Wereldoorlog heeft deelgenomen, deze de meeste levens heeft geëist. De toelichting hoe Nederland in deze oorlog verstrikt raakte, is verhelderend. Het kabinet Drees zag Korea vooral als een conflict tussen Amerika en Rusland. Een test voor de solidariteit van de Amerikanen met de rest van de vrije wereld. Het pakte echter anders uit, want al spoedig na de ontketening van het conflict werd het voor Nederland juist tot een test van onze loyaliteit. Een verzoek om militaire bijstand kon op weinig bijval rekenen in Den Haag, zo kort na de terugkeer van ‘onze jongens’ uit voormalig Nederlands-Indië. Maar op aandringen van Washington ging Nederland toch de oorlog in. Er was echter weinig belangstelling voor de verrichtingen van onze soldaten, zowel vanuit de politiek als van de media. Het Nederlandse detachement werd door niet meer dan een enkele staatssecretaris ooit bezocht, en dat pas twee jaar na de uitzending. De conclusie ‘Wij zijn vergeten’, is dan ook terecht.

De Nederlandse aanvulling maakt het boek lezenswaardig voor de geïnteresseerden in ons land. Het is daarom jammer dat bij de vertaling nogal wat steken zijn gevallen. De vertalers hebben een poging gedaan om alle Engelse militaire slang consequent naar het Nederlands te vertalen, maar dat doet meestal amateuristisch aan. Zo lezen we over de ‘MiG-laan’ waar de Amerikaanse vliegers het over MiG alley hebben, het gebied waar de Chinezen en Russen probeerden met hun MiG 15’s de Amerikaanse bommenwerpers te onderscheppen. Of: ‘De tanks hangen aan de vleugeltoppen en vijandelijke piloten braken zijwaarts weg’. Ook bij de foto’s doet zich een vergelijkbaar manco voor: als illustratie van een F-86 Sabre wordt de D-versie getoond: deze versie was echter nog niet beschikbaar in Korea. Een ‘proeflezing’ door een militaire expert, al dan niet b.d., zou deze tekortkomingen makkelijk hebben kunnen voorkomen.

Afgezien van deze  onvolkomenheden  is het zoals gezegd een zeer lezenswaardige ‘pil’ voor op het nachtkastje van de in de militaire geschiedschrijving belangstellende lezer. De aandacht voor de lessons learned, die nooit werden toegepast, maakt het boek des te waardevoller.