"Van de voorzitter, december 2016"

Met welke dreiging worden wij geconfornteerd?

Een van de eerste reacties na deze afschuwelijke terreurdaad was de algemeen gehoorde roep om identiteitscontroles op internationale bussen en treinen. Na de aanslagen in Nice en Berlijn is de angst voor een volgende aanslag met een vrachtauto levensgroot. Dus komen er bij evenementen betonblokken op de weg te liggen. Overigens heeft Nederland al sinds 30 april 2009 enige ervaring met een aanslag, uitgevoerd door met een auto op een mensenmenigte in te rijden. De vraag kan worden gesteld of het plaatsen van obstakels daarop het enige mogelijke antwoord is

Nieuwe tijden stellen nieuwe eisen, adaptief zijn is toch de modekreet. Het voortbestaan van Fort Europa is niet vanzelfsprekend, integendeel, dat moeten we bewaken en bereid zijn om ervoor te vechten. In de ogen van de wereld hebben
wij alles te verliezen. In deze column wil ik eerst een beeld schetsen van de dreigingen die op ons af komen om vervolgens oplossingen aan te reiken.

Met welke dreigingen worden wij geconfronteerd?
Er is een 1000 jaar oude, wereldwijde strijd gaande tussen de verschillende groeperingen binnen de islam. In Irak en Syrië lijkt deze door ingrijpen van Iran in het voordeel van de sjiieten te worden beslecht. Dat betekent dat de strijd door middel van irreguliere oorlogvoering, aanslagen en terrorisme zal worden voortgezet, niet alleen in de regio, maar ook bij ons. De onderlinge strijd tussen deze groeperingen woedt onderhuids ook hier. Er is een strijd gaande in het Midden-Oosten tussen de regionale machten. Iran, Irak, Syrië, Hezbollah uit Libanon aan de ene zijde en Israël, als nucleaire mogendheid, aan de andere kant. Maar tegelijkertijd ook tussen de eerdergenoemde landen en de Golfstaten, onder leiding van Saoedi-Arabië.

Ook Turkije intervenieert, waarbij het onduidelijk is wat hier de bedoeling van is. De strijd tegen de Koerden of het doen herleven van het Ottomaanse rijk? Als gevolg van immigratie worden deze conflicten ook in onze maatschappij zichtbaar.

In Afrika is een bevolkingsexplosie gaande, waarbij in luttele jaren de bevolking zal verdubbelen tot meer dan twee miljard inwoners. De lokale economie kan hiermee geen gelijke tred houden. De klimaatverandering gaat hier ook een belangrijke negatieve rol spelen: de woestijn rukt op en landbouwgronden verdorren. Er is een ongekende trek naar de steden die deze bevolkingsexplosie niet kunnen opvangen. Hierdoor ontstaan er steden van vele miljoenen inwoners waar de autoriteiten niet in staat zullen zijn om de orde te handhaven. Op deze wijze ontstaan failed states en wij weten dat terrorisme daar een vruchtbare voedingsbodem vindt. Bovendien moeten terroristische organisaties aan geld komen om te kunnen voortbestaan, dus wordt er op grote schaal samengewerkt met de georganiseerde misdaad. In dit deel van de wereld bestaat al van oudsher een tribale cultuur, waar de eigen stam wordt bevoordeeld, waardoor een basis ontstaat voor wijdverbreid nepotisme en corruptie. Immigratie, corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad zijn ongewenste ontwikkelingen waar Europa mee geconfronteerd wordt en, zo valt te vrezen, wij staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. Last but not least, de omschakeling van de energie. Als circa 2050 woningen energieneutraal moeten zijn en auto’s met verbrandingsmotoren zijn uitgebannen, dan zal dat grote gevolgen hebben voor olie en gas exporterende landen, zoals Nigeria, Iran, Saoedi-Arabië, Irak, de Golfstaten, maar ook voor Rusland. De energie-omschakeling is nu op stoom aan het komen, maar er wordt nog te weinig nagedacht.