Lkol b.d. Evert Jan Kwint reageert op de ingezonden brief van kol drs. L. (Loek) j.M.H. Frusch (Carré nr. 7-2017)

Carreactie

Beste Loek, we kennen elkaar nu zo’n 33 jaar, ik ben het totaal oneens met de twee stellingen die je poneert in je ingezonden brief in het septembernummer van Carré. Ik deel uiteraard je mening omtrent de de-plorabele staat waarin Defensie op dit mo-ment verkeert. Dat mag echter niet leiden tot achteroverleunen en accepteren hoe de situatie is. Als officier dien je te pas en te onpas die gelegenheden aan te grijpen om de situatie te verbeteren. Daarbij hoort ook het bij voortduring creëren van draag-vlak voor Defensie en de vraag om meer budget. Anders zijn de drie hoofdtaken van Defensie niet meer uitvoerbaar. En het gaat niet alleen om de eerste hoofdtaak. Alleen aandacht schenken aan kwaliteit en de tering naar de nering zetten komt neer op een krijgsmacht waarop steeds verder wordt bezuinigd en die uiteindelijk bestaat uit één prima peloton, één briljante boot en één fantastische F-35. In het kader van risico- en lastenverdeling kan dat binnen de NAVO, die eisen aan onze krijgsmacht stelt, niet worden uitgelegd. Dat politici beslissen is juist, maar ze moeten wel op het goede paard gezet worden. Dat is met name onze en ook jouw verantwoordelijkheid.

Lkol b.d. Evert Jan Kwint