Carreactie 1 van John Barkema, lkol KLu b.d.  

Des te interessanter als je er zelf bent geweest. Ik doel op het artikel over de Falkland-oorlog in Carré nr. 2 van lkol b.d. Dekkers. Het antwoord op de vraag, waarom nu eigenlijk Argentinië in 1982 de Falkland eilanden is binnengevallen, mis ik in het artikel .Daarom is het wellicht zinnig in het kort de geschiedenis van deze eilanden wat meer te onderzoeken. In 1764 werd door de Fransen op de Falklands een marinebasis gesticht; een jaar later door de Britten een nederzetting aan de andere kant van de eilandengroep. Ze wisten het echter niet van elkaar. De Fransen verkochten hun basis aan de Spanjaarden; deBritten werden in 1765verdreven door de Spanjaarden, maar kwamen terug in  1770, erin resulterend dat het oosten van de archipel werd toegekend aan de Spanjaarden en het westen aan de Britten. In 1774 verlieten de Britten de archipel, maar deden geen afstand van hun recht op soevereiniteit. Ook de Spanjaarden verlieten (in 1811) de Falklands en dan  komt Argentinië in beeld, want dit land zegt dat zij het recht heeft op de eilanden omdat zij het hebben geërfd van de Spaanse Kroon (1820) en baseren hun claim mede op de nabijheid tot het Zuid-Amerikaanse continent. In datzelfde jaar begon het inmiddels onafhankelijke Argentinië nederzettingen te stichten op de eilanden. Op 3 januari 1833 wisten de Britten de Falkland eilanden definitief tebemachtigen door zich te beroepen op hun soevereiniteitsrecht en de Argentijnen werden verbannen: de eilanden werden voortaan een overzees Brits gebiedsdeel met een autonome regering. Om bovengenoemde redenen (erfenisvan de Spanjaarden en nabijheid vasteland) claimde Argentinië de archipel nog altijd als eigen territorium met de inval op 2 april 1982 als gevolg. Dan nog een aanvulling op de laatste zin uit de epiloog. Naast de ‘enige economische factor van betekenis van een paar duizend schapen’ wil ik ook wijzen op de aanwezigheid van olie rond de eilanden, waaromtrent het vanwege de hoge exploratiekosten en de huidige relatief lage olieprijzen momenteel niet erg veel aandacht trekt. Daarnaast moet als bron van inkomsten voor de eilanders nog het toerisme worden genoemd. Cruiseschepen doen een aantal plaatsen op de archipel aan vanwege de aanwezigheid van werkelijk unieke vormen van wildlife. Tenslotte nog twee saillante details: noem in Argentinië deze eilanden nooit de Falkland-eilanden, want dat is een regelrechte uitnodiging voor problemen; zij heten de Malvinas. Als tweede detail mag genoemd worden het referendum van maart 2013 waarbij van de 1518 stemmers er 1513 waren vóór handhaving van de huidige situatie; de eilanden blijven Brits en de bewoners zijn Britser dan deBritten!   Vriendelijke groet, John Barkema, lkol KLu b.d.

Reactie lkol b.d. P. Dekkers 
Geachte collega Barkema, Hartelijk dank voor uw gewaardeerde aanvulling op mijn artikel. De geschiedenis rond de soevereiniteit over de eilanden wordt hier door u duidelijk beschreven. In mijn artikel heb ik echter getracht de directe, d.w.z. destijds recente, achtergrond voor de Argentijnse inval kort te beschrijven. Mijn belangstelling voor het conflict dateert uit mijn actieve diensttijd bij de luchtmacht, waar ik uit hoofde van de door mij beklede functie veel contacten heb gehad met RAF-vliegers op de Harrier en de Phantom die kortere of langere tijd op de eilanden geplaatst zijn geweest. Zelf heb ik de eilanden nooit bezocht. Lkol kol b.d. P. Dekkers

Carreactie 2 van lkol b.d. drs. W. Heijster 

Rangen en Standen
Ik heb met veel genoegen en nog meer instemming het artikel in Carré nr. 2 gelezen.  Zeer creatief en innovatief. Ben benieuwd wat er en door wie mee gedaan wordt. Lkol MPSD b.d. drs. W. Heijster