Op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Defensie nam brigade-generaal Vermeulen namens de GOV|MHB deel aan een gesprek in de tweede kamer over de verlenging van de missie in Mali. In een drietal aandachtspunten zetten de GOV|MHB uiteen waarom een stabiel Mali in het belang van Nederland is.