Aankomende donderdag 4 oktober, is er een SOD (Sector Overleg Defensie), tussen de staatssecretaris en de bonden. In dit SOD zullen de  uitslagen van de ledenraadplegingen arbeidsvoorwaardenresultaat voorliggen. Diezelfde dag of op de vrijdag erna komt een communiqué naar buiten waarin de uitslag bekend zal worden gemaakt. Daarna zullen de individuele bonden en Defensie hun eigen appreciatie naar buiten brengen.

Wat is het belang van deze ledenraadpleging? Een stukje geschiedenis. Tussen 2000 en 2005 was Defensie één van de vijf beste werkgevers van Nederland. In 2004 werd het middelloonpensioen niet doorgevoerd voor Defensie, maar uitgesteld. De schatting van de kosten voor de overgang bedroegen 150 miljoen. In 2006 startte de periode Afghanistan en duurde tot 2010 waarbij in 2008 de bankencrisis toesloeg hetgeen leidde tot de nullijn voor onze salarissen. In 2010 startte de bezuinigingen van Hillen en de ongekende afbraak van de krijgsmacht.

Al vanaf 2011 is erop gehamerd dat ons personeelsbeleid zich fors moest gaan ontwikkelen, de zogenaamde “agenda van de toekomst”.  Het aanpassen/herzien van FPS vormden de agendapunten, naast het opnieuw inrichten van het loon- en functiegebouw, toelages,  het overgaan naar een middelloonpensioen en ouderenbeleid. Inderdaad de  grootste arbeidsvoorwaardelijke operatie sinds 1945. Enorme belangen en voor het personeel diep ingrijpende maatregelen in een toch al ongekend turbulente omgeving.

Onder maatschappelijk druk is vervolgens ook nog de voor de militair geldende pensioenleeftijd opgehoogd en tegelijkertijd onze UGM-periode fors ingekort. Dezelfde discussies hebben er gelopen met de WUL en het AOW gat. En nu de overgang naar een middelloonpensioen. In de tussentijd is er zonder overleg met de werknemers “de adaptieve Krijgsmacht”  ter tafel gekomen. En op korte termijn zullen de besprekingen gaan starten over een nieuw FPS, functie- en loongebouw, toelages, ouderenbeleid etc.

Om dit overleg goed te kunnen voeren zal er vertrouwen tussen de partners moeten zijn. De defensienota was een koerswijziging en een ondubbelzinnige erkenning van het belang van het personeel.

De meest belangrijke vraag die donderdag beantwoord moet worden is, is er voldoende vertrouwen? Is deze eerste stap, dit resultaat, van deze nieuwe bewindslieden van een zodanig gehalte en kaliber dat het personeel zich achter hen kan scharen? Is dit een eerste stap in de uitwerking van de defensienota? Leidt dit resultaat tot  rust in de defensieorganisatie zodat men gezamenlijk de ruggen kan krommen om de afbraak van de afgelopen jaren op te ruimen en een nieuwe krijgsmacht als een feniks uit de as te laten herrijzen?

Het wordt spannend donderdag en de belangen zijn groot!!