"Pieter Vogel. secretaris afd. WEST"

Afdelingsvergadering Afdeling WEST

Aan de leden van de Afdeling West van de Nederlandse Officieren Vereniging.

 

Den Haag, 20 mei 2021

Zoals u in de Carré van november 2020, op de website en via nieuwsbrieven hebt kunnen lezen heeft de NOV in 2020 geen ledenvergadering gehouden. Leden welke geen digitale bereikbaarheid hebben opgegeven hebben deze informatie per post ontvangen. Ook onze afdeling heeft (helaas) geen vergadering kunnen houden, dit alles vanwege de Covid 19 maatregelen.

Door statutaire verplichting heeft de NOV besloten de vergadering van 2020 alsnog op 10 juni 2021 in hybride vorm te houden. Dit houdt in dat het DB, HB, Vz’s van belangengroepen en afdelingen en adviseurs fysiek aanwezig zullen zijn en dat leden deze vergadering online kunnen volgen. Details hierover worden tijdig verstrekt. Het betreft de uitgestelde vergadering over 2019. De vergadering over het jaar 2020 met de begroting 2022 volgt begin december. Naar ik hoop dan weer een fysieke vergadering mogelijk.

Ook het bestuur van de Afdeling West heeft besloten de vergadering, voorafgaande aan de ledenvergadering van 10 juni, als een online vergadering te houden.
Ik nodig u dan ook uit aan te geven of u hieraan wilt deelnemen. De vergadering vindt plaats op woensdag 9 juni van 18.00 – 19.00 uur.

Concept inhoud vergadering van de Afdeling West:
1.  Staat van de vereniging: aantredend voorzitter NOV Niels van Woensel.
2.  Financiële situatie 2019, begroting 2021. Bovendien zal ik als penningmeester van de NOV u over de huidige financiële situatie van de NOV inlichten.
3. Voorlopig verslag kascommissie 2019.
4. Besluitvorming over het verlenen van decharge aan het bestuur van de NOV over het gevoerde beleid in 2019.

U kunt middels het e-mail-adres pgm.vogel@gmail.com aangeven of u aan deze online vergadering wenst deel te nemen, onder vermelding van uw naam en e-mailadres.

Indien u zich heeft aangemeld ontvangt u tijdig voor de vergadering de benodigde link om deel te nemen. Het gedetailleerde programma, de bijbehorende stukken en de wijze waarop tijdens de vergadering vragen kunnen worden gesteld worden tevens bijgevoegd.

Het is deze keer dus helaas niet mogelijk om een borrel en rijstmaaltijd te organiseren, maar wellicht kunnen we dat in december alsnog doen. Na afloop heffen we virtueel het glas met u.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 9 juni!
Lkol bd Pieter Vogel MTL
Secretaris Afdeling West NOV (en penningmeester NOV)
06-28550319 (ook bereikbaar via WhatsApp)