Afdeling ZUID Afdelingsvergadering 22 juni

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering Afdeling Zuid NOV en bezoek aan het Geniemuseum bij de van Brederodekazerne in Vught.

Drunen, zondag 15 mei 2022

Geachte NOV lid van de Afdeling Zuid,
Na een periode van ruim 2 jaar heeft het bestuur van de Afdeling Zuid besloten om weer een
fysieke ledenvergadering te organiseren. Ik nodig u daarvoor uit op woensdag 22 juni in het
Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught.

Ontvangst in de ontvangsthal van het Geniemuseum.
Programma
09.30 -10.00 uur Ontvangst met koffie/thee+

10.00 -12.00 uur Ledenvergadering en Staat van de vereniging door Vz NOV de Lkol Niels v. Woensel. Leden, die zich voor de vergadering opgeven krijgen tijdig een (concept) programma en aanvullende documentatie toegezonden

12.00 -13.00 uur Lunch

13.00 -14.00 uur Lezing Luitenant-Generaal bd Hans v Griensven over de slag bij Chora, de hierover gevoerde rechtszaak en overige interessante actuele onderwerpen

14.00 -15.30 uur Rondleiding Geniemuseum

15.30-16.00 uur Afsluiting met een drankje

Uw deelname dient u uiterlijk maandag 13 juni kenbaar te maken. Dit kan per digitale aanmelding, per post of per e-mail onder vermelding van de benodigde gegevens (zie deelnameformulier). Deze gegevens zijn van groot belang i.v.m. de te nemen logistieke acties

Mocht u door omstandigheden niet zelf te kunnen reizen dan trachten wij u (op uw verzoek) middels carpooling door leden uit uw directe omgeving te laten ophalen.
Indien u zich hiervoor opgeeft, wordt u hierover telefonisch benaderd.
In dat kader vragen wij leden, die met eigen auto komen, op het deelnameformulier aan te geven of zij, in voorkomend geval, bereid zijn collega’s “uit de buurt” mee te nemen.
Indien u zich hiervoor opgeeft kunt u, voor nadere details, telefonisch worden benaderd.
Voor de toegang tot het Geniemuseum behoeft u zich niet te kunnen legitimeren.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot woensdag 22 juni!
Lkol bd der Genie J.C.H. Kessen,
Voorzitter Afdeling Zuid NOV

Klik hier  Deelnameform 22juni 2022  voor het  Deelnameformulier en routebeschrijving