Gratis treinkaartjes, een lunchpakket, gelijkgestemde collega’s uit de veiligheidssector.

Sta nu op en laat van u horen, kom naar Den Haag of ZWIJG VOOR ALTIJD!

De veiligheidssector politie, brandweer, de krijgsmacht is een breed erkend zwaar beroep. Wat betekent het pensioendebat voor deze sector?

Onze gepensioneerden hebben al 15% koopkracht ingeleverd. In 2020 zal dit al meer dan 20% zijn. Kortingen op de pensioenen zijn aanstaande.  En de pensioenfondsen puilen uit, de fondsbeheerders geven aan dat zij willen indexeren, maar het niet mogen. Alleen een aanpassing van de rekenrente biedt hier de oplossing en niets anders.

Dit wringt!

Afschaffen RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) boete, lees voor Defensie € 180 miljoen, dat is 5% salaris voor alle defensiemedewerkers.

Ik heb nog niemand gehoord die dit eerlijk vindt.

Bevriezen AOW-leeftijd op 66 jaar. Militair zijn is een zwaar beroep.  Daarom eerst een levensfase bewust personeelsbeleid.

En dus niet andersom.

Iedereen zou verplicht pensioen op moeten bouwen. Door het stimuleren van het flexwerk bouwt 13% van de bevolking nu al geen pensioen meer op. Deze komen straks in aanmerking voor aanvullende huur- en zorguitkeringen, ten laste van u en ik.

Het is niet eerlijk dat wij weer de rekening mogen betalen.

Na vier jaar rekenen kost het veranderen van de manier van premieheffing (opheffen doorsnee premieheffing) tussen de 60 en 100 miljard euro.  Dat staat gelijk aan 12 jaar defensiebegroting. Dit geld wordt dadelijk aan de pensioenfondsen (uw geld!) onttrokken. Als het kabinet dit zelf zou moeten betalen, dan zou men er nog niet eens over nadenken. Als het misgaat dan komt de rekening bij de 40 tot 60-jarigen te liggen.

Dit moeten wij niet willen.

Daarom moet u meedoen.