Afdeling OOST afdelingsvergadering Woensdag 01 juni 2022

Geacht NOV-lid van de Afdeling Oost,

Het bestuur van de NOV Afdeling OOST is voornemens om de Algemene Vergadering (AV) voor de afdelingsleden over het jaar 2022 te houden. Ik nodig u hierbij uit om deel te nemen.

Datum:

Woensdag 01 juni 2022

Locatie:   

Bernhardkazerne, Barchman Wuijtierslaan 198, 3818 LN Amersfoort, in de Waterloozaal van de Historische Collectie Nederlandse Cavalerie (Cavaleriemuseum).

Tijdbalk:  

14.00 – 14.15 uur – Ontvangst met koffie.

14.15 – 15.15 uur – AV.

15.15 – 16.00 uur – Mogelijkheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

Agenda:

 1. Opening en welkom.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Verslag Ledenvergadering OOST 2021.
 4. Verslag activiteiten OOST 2021.
 5. Bestuurssamenstelling NOV Afdeling OOST:
 • Voorzitter lkol bd Van Harmelen (herkiesbaar), secretaris maj bd Van den Dikkenberg (herkiesbaar) en penningmeester maj bd Lok (herkiesbaar).
 • Verkiesbaar: maj bd Van Geet.
 • Adviseur: lkol bd Schoemaker.
 • Het bestuur van de Afdeling OOST roept actief dienende officieren op het bestuur van de Afdeling te komen versterken.
 1. Financieel verslag NOV 2021 door de penningmeester NOV, lkol bd Vogel.
 2. Staat van de Vereniging door voorzitter NOV, lkol Van Woensel.
 3. Afvaardiging naar de Algemene Ledenvergadering van de NOV op woensdag 29 juni 2022.
 4. Rondvraag.
 5. Sluiting van de vergadering.

 

De reis is op eigen gelegenheid en kan niet worden gedeclareerd. Opgave van deelname vóór dinsdag 21 mei 2022 en indien u deelneemt, bij uw opgave: naam (met voorletters) en rang.

 

Voor hen die geen Defensiepas hebben: melden bij de portiersloge van de Bernhardkazerne. Na legitimatie krijgt U daar een bezoekerspas uitgereikt. U dient rekening te houden met een wacht- en verwerkingstijd.

 

Uw aanmelding (digitaal) voor deelname aan de vergadering:

 • vd.Dikkenberg@mindef.nl.
 • Telefonische bereikbaarheid: R. van den Dikkenberg (secretaris) 06-50816780.

 

In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groet,

 

Maj der Jagers bd R. van den Dikkenberg Bsc

Secretaris NOV Afdeling OOST