Afdelingsvergadering NOORD

Ledenvergadering NOV Afdeling Noord

Geachte leden van de Afdeling Noord,

Na ruim 2 jaar kunnen we eindelijk weer een fysieke ledenvergadering organiseren.
Ik nodig u van harte uit voor de ledenvergadering van de NOV Afdeling Noord op dinsdag 28 juni 2022 in
Echos Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5, Darp (Havelte).

Ik wil deze bijeenkomst ook graag openstellen voor geïnteresseerde officieren die nog geen lid zijn van de NOV.
Een mooie gelegenheid om een collega uit te nodigen. Doen!

Inloop vanaf 18.00 uur. U kunt een drankje nemen en desgewenst gebruik maken van een maaltijd, afhankelijk van het aantal deelnemers à la carte of de bekende “Daghap” van het Echos Home.

Aanvang vergadering om 18.45 uur.

Tijdens de bijeenkomst informeert voorzitter NOV, lkol Niels van Woensel, U in “De staat van de vereniging” over de koers van de NOV, de rol die de NOV in de afgelopen periode op diverse dossiers heeft gespeeld, de optredens en de invloed in het publieke debat en gaat hij met name in op onze inzet voor 2022 op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals een nieuw personeelssysteem, loongebouw en toelagen.

I.v.m. de organisatie dient u zich uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 aan te melden bij ondergetekende,
bij voorkeur per e-mail, evt. via SMS of WhatsApp.
Ik verzoek u hierbij de volgende informatie aan te geven:
–             Uw naam, voornaam, rang, emailadres en evt.  telefoonnummer.
–             Evt. naam, voornaam en rang van een introducé
–             Of gebruik wil maken van de maaltijd.
–             Of u de relevante stukken voor de AV van 29 juni 2022 tevoren per e-mail wil ontvangen.
Mocht u onverhoopt niet beschikken over e-mail, SMS of WhatsApp, kunt u zich op werkdagen tussen 08.30 en 15.30 uur met bovenstaande gegevens telefonisch aanmelden bij het secretariaat NOV , 070-3839504, of desnoods per post: Nederlandse Officieren Vereniging, Wassenaarseweg 2, 2596CH ‘s-Gravenhage. Daar kunt u ook verzoeken om de vergaderstukken per post toegestuurd te krijgen.

 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot 28 juni,

 

 

 

 

Pier Gonggrijp

Luitenant-kolonel b.d.

Voorzitter NOV Afdeling Noord

A: Skipper 6, 8456 JB De Knipe

M: 06-43499100

E: piergonggrijp@gmail.com

E: voorzitter.noord@nederlandseofficierenvereniging.nl