Afdelingsvergadering OOST opgeschort

Geacht NOV-lid van de Afdeling Oost,

in het licht van de recente ontwikkelingen hebben voorzitter en de leden van het  afdelingsbestuur besloten de ledenvergadering op 25 november niet door te laten gaan en op een later moment uit te voeren.